Aktualności

Aktualności

Piotr Sperczyński zaprasza na szkolenie – Zamówienia publiczne w 2023 roku

Początek roku 2023 to chwila, w której Zamawiający, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma do wypełnienia kilka ważnych ...

Aktualności

Zobacz jak w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieścić informację o udzieleniu zamówienia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przewiduje wyłączenie stosowania ustawy z ...

Aktualności

Platforma e-Zamówienia kompletna. Wdrożono ostatnie formularze ogłoszeń unijnych.

Udostępnione ogłoszenia unijne obejmują następujące Dyrektywy i formularze: Dyrektywy 2014/24/UE: Dyrektywy 2014/25/UE: Dyrektywy 2014/23/EU: Dyrektywy 2009/81/EC: Dyrektywy 2014/24/EU i 2014/25/EU: ...

Aktualności

Informator UZP nr 2/2022

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Aktualności

Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Minister Rozwoju i Technologii na podstawie art. 480 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień ...

Aktualności

Platforma e-Zamówienia: Jak prawidłowo przekazać do publikacji ogłoszenie unijne?

Informujemy, że Zamawiający może wybrać sposób publikacji ogłoszenia unijnego na Platformie e-Zamówienia. Pierwsza możliwość to wypełnienie ogłoszenia bezpośrednio w Dzienniku ...