NowePrzetargi.pl

Artykuły

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – analiza przyjętych rozwiązań

Elektroniczna faktura ma ponadto spełniać wymagania umożliwiające jej przesyłanie za pomocą platformy - mowa o platformie, która zostanie utworzona na podstawie art. 13 tejże ustawy.   mec. Agnieszka Wiśniewska-Celmer Ustawa
Przeczytaj pełny artykuł

Żądanie dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania w świetle korekt finansowych – cz. II

Żądanie w postępowaniu dokumentów, które nie są niezbędne, które nie służą określonemu celowi w postępowaniu czy też które nie potwierdzają spełnienia określonych warunków udziału w postępowaniu należy zakwalifikować jako działanie
Przeczytaj pełny artykuł

Żądanie dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania w świetle korekt finansowych – cz. I

Co do zasady wydatek dotknięty nieprawidłowością uznany jest za niekwalifikowalny w całości. Innymi słowy - gdyby nie Rozporządzenie pozwalające na obniżanie wysokości pomniejszej/korekt wówczas wydatki, co do których stwierdzono występowanie
Przeczytaj pełny artykuł

Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu po nowelizacji w przetargu nieograniczonym – oświadczenia a oświadczenia lub dokumenty potwierdzające

Wykonawca zawsze jest obowiązany do złożenia oświadczenia wstępnego, natomiast w przypadku posiadania przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, nie ma obowiązku ich ponownego składania (o ile są aktualne). Żądanie przez
Przeczytaj pełny artykuł

Ustalenie prawidłowego sposobu obliczenia ceny ofertowej – właściwa stawka VAT w zamówieniach publicznych w świetle ostatniej zmiany Ordynacji podatkowej (Dz.U.2015 poz. 1649)

Zamawiający mogą występować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej pod warunkiem, że wydanie interpretacji może mieć wpływ na sposób obliczenia ceny
Przeczytaj pełny artykuł

Pismo wykonawcy w trakcie postępowania – czy istnieje prawny obowiązek udzielania odpowiedzi?

Zamawiający w sytuacji otrzymania od wykonawcy pisma w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, jest obowiązany dokonać analizy jego treści nie
Przeczytaj pełny artykuł

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 80275
Liczba postów: 142516
Liczba tematów: 17917

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania