Bez kategorii

Bez kategorii

8 stycznia 2021 roku – 30 najważniejszych zmian dla zamawiających i wykonawców w nowym prawie zamówień publicznych

Wprowadzenie zupełnie nowej procedury podstawowej w postępowaniach krajowych, obowiązek stosowania zaliczek dla wykonawców, obniżenie poziomów wadiów, nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia, ...