Opinie i interpretacje

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Zamówienia na publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczną usługę hybrydową

Zamówienia na publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczną usługę hybrydową, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 ...

Opinie i interpretacje

ODPOWIEDŹ UZP: W jaki sposób należy przekazać sprawozdanie? Czy pod formularzem rocznego sprawozdania powinien podpisać się kierownik zamawiającego?

Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji ...

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Podstawy zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w związku z przepisami ograniczającymi wysokość cen energii elektrycznej.

W dniu 3 listopada 2022 r. ogłoszona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ...

Opinie i interpretacje

OPRACOWANIE: Grupy odczynników na potrzeby szacowania wartości zamówienia.

Udostępniamy dokument stanowiący wynik współpracy przedstawicieli publicznych uczelni wyższych w Polsce, współdziałających w Zespole Roboczym powołanym przez Prezesa Urzędu Zamówień ...

Opinie i interpretacje

REKOMENDACJE PREZESA UZP: Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage.

Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: „Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń ...

Opinie i interpretacje

Zobacz jak w Biuletyn Zamówień Publicznych zamieścić informację o udzieleniu zamówienia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.: Grupy odczynników na potrzeby szacowania wartości zamówienia.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przewiduje wyłączenie stosowania ustawy z ...

Opinie i interpretacje

OPRACOWANIE: Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa.

Opracowanie przedstawia różne mechanizmy waloryzacji, co powinno ułatwić konstruowanie klauzul waloryzacyjnych w projektowanych umowach w sprawie zamówienia publicznego. Opracowanie jest ...

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Gwarancja wadialna w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię dotyczącą gwarancji wadialnej w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania. ...

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Kara umowna w kontekście przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu nieprawidłowości w realizacji wcześniejszych umów a sposób wypełnienia JEDZ.

Kara umowna w kontekście przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu nieprawidłowości w realizacji wcześniejszych umów (art. 109 ust. 1 pkt 7 ...