Przegląd prasy

Przegląd prasy

18 MARCA 2024 ROKU – Możliwe nadużycia w związku z przewodnictwem w Radzie UE

Przedsięwzięcia związane z organizacją prezydencji Polski mają być wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Może to przełożyć się ...

Przegląd prasy

22 MARCA 2024 ROKU – Kontrole unijnych projektów realizowanych w latach 2014-2020

Jeśli właściwa instytucja stwierdzi, że wniosek o fundusze unijne został sporządzony nieprawidłowo lub jest on niekompletny, może nałożyć na beneficjenta ...

Przegląd prasy

1 GRUDNIA 2023 roku – 10 pułapek na wykonawcę w przetargu publicznym

Przedsiębiorca, który popełni błąd w procedurze zamówień publicznych, może stracić szansę na pozyskanie kontraktu lub ujawnić ważne informacje. Zobacz więcej ...

Przegląd prasy

31 PAŹDZIERNIKA 2023 roku – Rekomendacje do postanowień umów dotyczących kar umownych

Pozytywnie należy ocenić ponowne wyartykułowanie przez Prokuratorię Generalną stanowiska o dopuszczalności zawierania przez zamawiających publicznych ugód, w sprawie obniżenia wysokości ...

Przegląd prasy

18 PAŹDZIERNIKA 2023 roku – Kodeks karny i zakłócanie zamówienia publicznego

Ścigane z urzędu będą nie tylko przestępstwa, których pokrzywdzonym jest Skarb Państwa, ale także te, w których przedmiot przetargu, aukcji ...

Przegląd prasy

20 PAŹDZIERNIKA 2023 roku – Przetargi pod lupą prokuratora

Nowelizacja kodeksu karnego, która obowiązuje od 1 października br. wprowadziła istotne zmiany w zakresie przestępstw przetargowych. Pole kryminalizacji jest szersze, ...

Przegląd prasy

10 PAŹDZIERNIKA 2023 roku – Gdy na przeszkodzie w realizacji zamówienia staną pieniądze

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez zamawiającego przy unieważnianiu postępowania z uwagi na niewystarczającą ilość środków na sfinansowanie najtańszej oferty ...

Przegląd prasy

4 PAŹDZIERNIKA 2023 roku – Stawka podatku i błąd w obliczeniu ceny – szukając rozwiązania

Koncepcja błędu w obliczeniu ceny z uwagi na niewłaściwą stawkę podatku VAT jest ściśle związana z zasadą zachowania uczciwej konkurencji ...

Przegląd prasy

6 PAŹDZIERNIKA 2023 roku – Roszczenia o koszty pośrednie w przedłużonych terminach realizacji inwestycji

Istotny element ceny kontraktowej, który wykonawcy uwzględniają na etapie postępowania przetargowego stanowią tzw. koszty pośrednie obejmujące koszty utrzymania budowy oraz ...

Przegląd prasy

29 WRZEŚNIA 2023 roku – Niejasna oferta zamawiającego – co może zrobić przedsiębiorca?

Jeżeli oferta przygotowana przez zamawiającego wzbudza wątpliwości, to przedsiębiorca ma prawo wnioskować o jej wyjaśnienie. Uzyskanie wyjaśnień od zamawiającego jest ...