Przegląd prasy

Przegląd prasy

10 MARCA 2023 roku – Zamówienia publiczne: Równość stron umowy nie jest wykluczona

To, że zamawiający kształtuje postanowienia umowy, równoważone jest faktem, że to druga strona jest ekspertem w temacie stanowiącym przedmiot zamówienia. ...

Przegląd prasy

3 MARCA 2023 roku – Klauzule waloryzacyjne i przeglądowe w przetargu publicznym

Od 10 listopada 2022 r. obowiązek stosowania klauzul waloryzacyjnych został znacznie rozszerzony, a w przypadku już wykonywanych umów ustawodawca potwierdził ...

Przegląd prasy

22 LUTEGO 2023 roku –Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia

Jednym z najczęstszych powodów odrzucania ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest niezgodność ich treści z ...

Przegląd prasy

8 września 2022 roku – Wykonawca nie może płacić za zaniechania zamawiającego

W pewnych przypadkach jeśli zamawiający nie wykluczy wykonawcy z postępowania za dane uchybienie, pozbawi się tego prawa również w kolejnych ...

Przegląd prasy

25 sierpnia 2022 roku – Nie będzie korekty za błędy formalne w zamówieniach

Naruszenie procedur przy udzielaniu zamówień w związku z realizacją projektów unijnych może świadczyć o wystąpieniu nieprawidłowości. Nie każdy błąd będzie ...

Przegląd prasy

29 czerwca 2022 roku – Co jest, a co nie jest błędem w treści gwarancji wadialnej?

Żądanie wniesienia wadium jest obecnie swobodną decyzją zamawiającego, niezależną od wartości zamówienia. Chodzi o zabezpieczenie się zamawiającego przed niesumiennym postępowaniem ...

Przegląd prasy

2 czerwca 2022 roku – Samorządy na potęgę elektryfikują autobusowe floty

W ostatnim dniu maja krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne rozstrzygnęło kolejny przetarg na dostawę autobusów elektrycznych. 20 pojazdów dostarczy Solaris, który ...

Przegląd prasy

26 maja 2022 roku – Taryfikator korekt finansowych

Realizacja projektów unijnych stawia przed beneficjentami wymóg prawidłowego udzielenia zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane. Błędy lub zaniechania przy ...

Przegląd prasy

19 maja 2022 roku – Błędy wykonawcy do naprawienia – samooczyszczenie w zamówieniach publicznych

Jeśli w innym kontrakcie publicznym wykonawca w znacznym stopniu nie wykonał istotnych zobowiązań, musi liczyć się z koniecznością złożenia wyjaśnień ...

Przegląd prasy

19 maja 2022 roku – Stan zagrożenia epidemicznego a zamówienia publiczne

Większość przepisów wprowadzonych specustawą covidową obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii, jak i w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak od ...