Przegląd prawa

Aktualności Przegląd prawa

INSTRUKCJE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Obowiązek płacenia wykonawcy wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy.

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Przegląd prawa

Informator UZP nr 4/2023

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował czwarty numer Informatora z roku 2023. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Aktualności Przegląd prawa

INSTRUKCJE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: publikowanie ogłoszeń w DUUE

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Dopuszczalność przelewu wierzytelności przysługującej wykonawcy zamówienia publicznego na rzecz podwykonawcy.

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Śmierć wykonawcy zamówienia publicznego – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – w kontekście przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

Raport z realizacji zamówienia okiem UZP

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

Klauzule dotyczące zatrudniania – art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

Kłopotliwa publikacja ogłoszeń w DUUE – informacje uzyskane od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

Eksperymentalne wdrożenie elektronicznego protokołu w Krajowej Izbie Odwoławczej

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.