Przegląd prawa

Aktualności Przegląd prawa

eKomentarz – elektroniczna wersja komentarza do Prawa zamówień publicznych już dostępna

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Przegląd prawa

Informator UZP nr 2/2023

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Aktualności Przegląd prawa

UWAGA Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2022 r.

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

Opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Przegląd prawa

REKOMENDACJE BRANŻY IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT

Zapraszamy do lektury opracowania dotyczącego przykładowych klauzul waloryzacyjnych dla sektora IT,  przygotowanego przez reprezentantów branży informatycznej. Dokument został opublikowany w ...

Przegląd prawa

Czy treść ogłoszenia o wykonaniu umowy może potwierdzać należyte wykonanie umowy?

Stosownie do treści § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 ...

Przegląd prawa

Nowa funkcjonalność dla Zamawiającego – możliwość samodzielnego usuwania błędnie opublikowanych dokumentów postępowania.

Informujemy, że na Platformie e-Zamówienia została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca Zamawiającemu usuwanie błędnie opublikowanych dokumentów postępowania. Aby usunąć błędnie opublikowany dokument ...