Przegląd prawa

Przegląd prawa

OPINIE PRAWNE: Dopuszczalność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego, w szczególności zakupu leków.

Tryb zamówienia z wolnej ręki, jako niekonkurencyjny tryb udzielenia zamówienia, może być zastosowany tylko w przypadkach określonych w ustawie z ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w REPUBLICE SŁOWACKIEJ – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opracował – Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Republice Słowackiej. Przewodnik swoją treścią obejmuje obowiązujące regulacje ...

Przegląd prawa

Zmiany w zakresie standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zmianie uległo rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (KE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń ...

Przegląd prawa

Komisja Europejska uruchomiła cyfrową platformę ds. zamówień publicznych – Public Buyers Community Platform.

Komisja Europejska uruchomiła cyfrową platformę ds. zamówień publicznych – Public Buyers Community Platform, której celem jest umożliwienie współpracy i wymiany ...

Przegląd prawa

Wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.

Krajowa Izba Odwoławcza opublikowała kolejny zeszyt najciekawszych orzeczeń:   „Orzecznictwo – zamówienia publiczne” „Orzecznictwo – zamówienia publiczne”, zawiera usystematyzowany zbiór części ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w CZECHACH – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejny już poradnik dotyczący zagranicznych systemów zamówień publicznych – „Przewodnikiem po procedurach udzielania zamówień publicznych w ...

Przegląd prawa

Podstawy zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w związku z przepisami ograniczającymi wysokość cen energii elektrycznej.

Przypominamy, że w dniu 3 listopada 2022 r. ogłoszona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych ...

Przegląd prawa

Kiedy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp?

Przepis art. 455 ustawy Pzp określa przypadki, w których dopuszczalne są zmianyumowy w sprawie zamówienia publicznego, bez konieczności przeprowadzenia nowegopostępowania ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w Niemczech – praktyczny przewodnik

Niemcy to największy gospodarczo kraj w Europie, co przekłada się również na jego wielkość rynku zamówień publicznych. Jedynie w pierwszej ...

Przegląd prawa

Kalkulator waloryzacji wynagrodzenia w sektorze budownictwa dla klauzuli jednowskaźnikowej

Główny Urząd Statystyczny opracował, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i przedstawicielami grupy roboczej, kalkulator służący automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po ...