Przegląd prawa

Przegląd prawa

Wzorcowe zestawienia oświadczeń i dokumentów opracowane przez UZP

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opracował zestawienie oświadczeń i dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania ...

Przegląd prawa

Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie odwołania poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8

Uchwały Sądu Najwyższego zapadły na skutek zapytań prawnych wystosowanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w związku z rozpoznawanymi przez ten ...

Przegląd prawa

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp) już czas…

Przypominamy, że nieubłaganie zbliża się termin przekazania rocznego sprawozdania Prezesowi UZP. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający ...

Przegląd prawa

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

I. Podstawa prawnaZgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. ...

Przegląd prawa

Kurs euro zamówienia publiczne 2018

Rządowe Centrum Legislacji opracowało: Prace nad rozporządzeniami trwają.

Przegląd prawa

Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 t.j.) ...

Przegląd prawa

Powołanie oraz ślubowanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

W dniu 1 września 2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania i powołania nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej wyłonionych w postępowaniu ...