Przegląd prawa

Aktualności Przegląd prawa

Kłopotliwa publikacja ogłoszeń w DUUE – informacje uzyskane od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

Eksperymentalne wdrożenie elektronicznego protokołu w Krajowej Izbie Odwoławczej

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Przegląd prawa

Ważne rekomendacje Prokuratorii Generalnej – kompleksowe wskazówki dot. zastrzegania kar umownych.

Prokuratoria Generalna opublikowała rekomendacje odnoszące się do obszernej tematyki zastrzegania kar umownych.  Ich celem jest ułatwienie formułowania postanowień umowy w ...

Przegląd prawa

Macedonia Północna członkiem Porozumienia ws. Zamówień Rządowych (GPA)

W dniu 30 października br. Macedonia Północna stała się członkiem Porozumienia WTO w sprawie Zamówień Rządowych (GPA 2012), co oznacza, ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w UKRAINIE – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opracował – Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Ukrainie. Autorem opracowania jest Mateusz Posieczek, Specjalista z ...

SWZ
Aktualności Przegląd prawa

Nowa funkcjonalność na platformie e-zamowiena dla grupy zakupowej

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

Od 25 października 2023 r. obowiązek publikacji ogłoszeń wyłącznie przez enotice2

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Aktualności Przegląd prawa

eKomentarz – elektroniczna wersja komentarza do Prawa zamówień publicznych już dostępna

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.

Przegląd prawa

Informator UZP nr 2/2023

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Aktualności Przegląd prawa

UWAGA Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

W Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia 2023 roku pod pozycją 1605 opublikowano tekst jednolity Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz tekst jednolity w formacie .pdf.