Przegląd prawa

Przegląd prawa

Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Minister Rozwoju i Technologii na podstawie art. 480 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień ...

Przegląd prawa

Nowe rozporządzenie wykonawcze Unii Europejskiej ws. e-formularzy

Dnia 15 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające ...

Przegląd prawa

REKOMENDACJA PREZESA UZP: Konkurs po nowemu

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydał rekomendacje dotyczące konkursu w branży architektonicznej. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem kluczowych zagadnień niezbędnych ...

Przegląd prawa

OPRACOWANIE: Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa.

Opracowanie przedstawia różne mechanizmy waloryzacji, co powinno ułatwić konstruowanie klauzul waloryzacyjnych w projektowanych umowach w sprawie zamówienia publicznego. Opracowanie jest ...

Przegląd prawa

REKOMENDACJE PREZESA UZP: Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage.

Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: „Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń ...

Przegląd prawa

Zobacz jak w Biuletyn Zamówień Publicznych zamieścić informację o udzieleniu zamówienia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przewiduje wyłączenie stosowania ustawy z ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Podstawy zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w związku z przepisami ograniczającymi wysokość cen energii elektrycznej.

W dniu 3 listopada 2022 r. ogłoszona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Kara umowna w kontekście przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu nieprawidłowości w realizacji wcześniejszych umów a sposób wypełnienia JEDZ.

Kara umowna w kontekście przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu nieprawidłowości w realizacji wcześniejszych umów (art. 109 ust. 1 pkt 7 ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Gwarancja wadialna w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię dotyczącą gwarancji wadialnej w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania. ...

Przegląd prawa

OPRACOWANIE: Grupy odczynników na potrzeby szacowania wartości zamówienia.

Udostępniamy dokument stanowiący wynik współpracy przedstawicieli publicznych uczelni wyższych w Polsce, współdziałających w Zespole Roboczym powołanym przez Prezesa Urzędu Zamówień ...