Przegląd rynku

Przegląd rynku

Od 3 sierpnia 2023 r. nowa funkcjonalność na Platformie e-Zamówienia

Informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2023 r. na Platformie e-Zamówienia została wdrożona funkcjonalność, dzięki której podczas rejestracji nowego konta ...

Przegląd rynku

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r.

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. Sprawozdanie z ...

Przegląd rynku

Przedłużenie możliwości wszczynania i prowadzenia postępowań za pośrednictwem miniPortalu do końca 2022 roku

Poniżej przekazujemy istotną informację, którą 1 sierpnia 2022 roku opublikował Urząd Zamówień Publicznych: W tle prac nad Platformą e-Zamówienia wsłuchujemy ...

Przegląd rynku

Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych)?

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opracowanie poświęconego wariantowi drugiemu trybu podstawowego (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Przegląd rynku

Przykładowe zapisy SWZ/OPiW dotyczące porozumiewania się zamawiających z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wykorzystanie Platformy e-Zamówienia

Przekazujemy do Państwa użytku przykładowe zapisy SWZ/OPiW opracowane przez UZP, a dotyczące porozumiewania się zamawiających z wykonawcami w postępowaniu o ...

Przegląd rynku

1 lipca 2022 r. wystartowała nowa strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych

Dnia 1 lipca 2022 r. uruchomiona została nowa strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych. Witryna jest dostępna pod adresem http://gov.pl/web/uzp/. Nowa ...

Przegląd rynku

Zapraszamy do konsultacji rekomendacji na zamówienia publiczne na wyroby medyczne

Dokument – „Rekomendacje dotyczące Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów ...

Przegląd rynku

6-8 maja 2022- przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia

W związku z wdrożeniem usługi eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń, w tym pierwszych ogłoszeń unijnych w tym także interaktywnego formularza ...

Przegląd rynku

Wdrożenie eSendera umożliwiającego przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia

Na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożona usługa umożliwia przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń ...

Przegląd rynku

1-3 kwietnia 2022- przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia

W związku z wdrożeniem Modułu Monitorowania i Analiz Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że od piątku, 1 kwietnia 2022 r. od ...