Przegląd rynku

Przegląd rynku

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2021

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejny numer Informatora za okres październik – grudzień 2021 roku. Informatory UZP zawierają materiały ...

Przegląd rynku

1 stycznia 2022 weszły w życie trzy nowe rozporządzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień ...

Przegląd rynku

Od 1 stycznia 2022 nowe progi unijne i ich równowartości w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone pod poz. 1177 obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia ...

Przegląd rynku

Dnia 24 grudnia 2021 roku wchodzą zmiany do ustawy PZP

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2269 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i ...

Przegląd rynku

18 grudnia 2021 – przerwa techniczna w działaniu miniPortalu

Dnia 18.12.2021 r. planowana jest przerwa techniczna w działaniu miniPortalu związana z aktualizacją systemów operacyjnych w Urzędzie Zamówień Publicznych. Źródło: ...

Przegląd rynku

W dniach 7-8 stycznia 2022 roku Platforma e-Zamówienia niedostępna

W związku z planowanym wdrożeniem komponentu Sprawozdań Rocznych informujemy, że od piątku, 7 stycznia 2022 r., w godzinach popołudniowych wystąpi ...

Przegląd rynku

Powołanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uroczystość powołania nowych członków KIO odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pan Minister Piotr Nowak w trakcie uroczystości ...

Przegląd rynku

Krajowa Izba Odwoławcza udostępniła trzeci numeru publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”

Krajowa Izba Odwoławcza udostępniła trzeci numeru publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne. Wybrane orzeczenia KIO i SO”, które stanowi kontynuację zeszytów ...

Przegląd rynku

Do 16 grudnia 2021 Zamawiający mogą się zgłaszać do udziału w II etapie pilotażu produkcyjnego Platformy e-Zamówienia

Najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące zgłoszeń do II etapu: Pilotaż polega na prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie prowadzonego ...

Przegląd rynku

Szkolenia online w listopadzie i grudniu 2021

26 listopada – Jacek JerkaUmowy w zamówieniach publicznych: konstrukcja, klauzule, aneksowanie, nieprawidłowości, zaskarżenie, realizacja, raportowanie. 26 listopada – Michał KunikowskiElektronizacja ...