Przegląd rynku

Przegląd rynku

Platforma e-Zamówienia aktualny stan prac i przyszłość

PO PIERWSZE – Finalizacja odbioru modułu składania ofert i wniosków (MOW): Rozpoczęto ostatni etap procedury odbiorowej MOW. PO DRUGIE – ...

Przegląd rynku

Zakończenie naboru zgłoszeń na pilotaż modułu składania ofert i wniosków

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że zakończony został nabór do udziału w produkcyjnym pilotażu modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy ...

Przegląd rynku

Od 15 września zmiany w ustawie PZP

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia ...

Przegląd rynku

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza Zamawiających do udziału w pilotażu produkcyjnym modułu składania ofert i wniosków Platformy e-Zamówienia.

Moduł składania ofert i wniosków umożliwi już wkrótce pełne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Chcąc ograniczyć ryzyka związane z ...

Przegląd rynku

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Prezesa UZP za rok 2020.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 11 sierpnia 2021 r. sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w ...

Przegląd rynku

Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

Już tylko do najbliższego poniedziałku (5 lipca) można składać zgłoszenia na członka Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z art. 474 ust. ...

Przegląd rynku

Komentarz do Prawa zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych po kilku miesiącach intensywnej pracy udostępnił przygotowany pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza „Komentarz do ustawy ...

Przegląd rynku

Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.

Informujemy, że dnia 4 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych ...

Przegląd rynku

Lublin wybiera elektryczne Solarisy

Lublin inwestuje w dalszy rozwój floty bezemisyjnych pojazdów. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Zarządu firmy Solaris, podpisali trzy ...

Przegląd rynku

GDDKiA: Rusza trzeci przetarg na A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce

GDDKiA kontynuuje przetargi na wyłonienie wykonawców budowy ponad 37 kilometrów autostrady A2 na wschód od Warszawy. Trzeci przetarg na zaprojektowanie ...