Do 16 grudnia 2021 Zamawiający mogą się zgłaszać do udziału w II etapie pilotażu produkcyjnego Platformy e-Zamówienia

Najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące zgłoszeń do II etapu:

  • obok Zamawiających dotychczas biorących udział w pilotażu (97 Zamawiających) – udostępniono pilotaż kolejnej grupie Zamawiających, chętnych do wzięcia  w nim udziału;
  • II etap pilotażu startuje od 01.01.2022 r.;
  • Zamawiający już uczestniczący w pilotażu – nie dokonują żadnych ponownych czy kolejnych czynności rejestracyjnych lub zgłoszeniowych – cały czas uczestniczą w pilotażu;
  • Zamawiający, którzy zgłosili swoja chęć udziału w pierwszym etapie pilotażu, ale nie zostali do niego zakwalifikowani – także nie dokonują żadnych ponownych czy kolejnych czynności rejestracyjnych lub zgłoszeniowych – zostaną przez nas dołączeni do pilotażu z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  • zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 grudnia 2021 r..

Pilotaż polega na prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie prowadzonego postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki temu modułowi możliwe jest prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy mogą za jego pośrednictwem składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe. Pozwoli to na zweryfikowanie działania narzędzia pod względem funkcjonalnym i ergonomicznym, a wnioski z pilotażu posłużą do jego udoskonalenia przed udostępnieniem dla wszystkich zamawiających.

Zamawiającym biorącym udział w pilotażu i prowadzącym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursy zapewniona zostanie priorytetowa obsługa przy zgłaszanych problemach, tak aby nie miały one wpływu na sprawny przebieg postępowań.

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poniższego formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy