Temat: oferta i nieaktualny zał. do oferty

Wykonawca w postępowaniu przetargowym powyżej progów złożył formularz ofertowy oraz zał.nr 1 do formularza (warunki techniczne oferowanego pojazdu) podlagające ocenie punktowej. W trakcie postępowania Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę zał.nr 1 zmieniając termin dostawy pierwszej partii pojazdów (punktowany). Czy można jakos wezwać wykonawcę do złożenia aktualnego dokumentu czy jednak jest to niezgodność oferty z Siwz i na pod stawie art.89 ust. 1 pkt. 2) i podlega odrzuceniu. Jest to jedyna oferta złożona w post.  i zależy nam na jej uratowaniu jeśli oczywiście dało by radę.

2

Odp: oferta i nieaktualny zał. do oferty

Jakkolwiek być nie postąpiła, w odpowiedzi Wykonawca poda nową datę dostawy - będzie to zmiana oferty. Niestety niedopuszczalna po terminie składania ofert, ponieważ mająca wpływ na treść oferty podlegającą ocenie.
Moim zdaniem - oferta do odrzucenia.

Chyba, że .... nie za bardzo powiedziałaś, jaka to była zmiana w załączniku - jak bardzo się teraz różnią te załączniki. I czy w OFO masz oświadczenie Wykonawcy, że składana oferta jest zgodna z SIWZ, załącznikami i wszelkimi zmianami, które były wprowadzane przed tso.