Temat: Zmiana SIWZ

Witam, takie proste pytanko :-)
PN, RB, powyżej progu, dofinansowany.

Do TSO zostało 22 dni, otrzymaliśmy pytanie do projektu, gdzie projektant parametrami wskazał konkretny produkt na rynku i ciężko do niego znaleźć równoważny.
W związku z tym w odpowiedzi napiszemy iż dopuszczamy też inne urządzenia, o takich i takich parametrach.
Czy to jest udzielenie wyjaśnień czy już zmiana SIWZ (nie prowadzi do zmiany ogłoszenia)?
Czy Waszym zdaniem, należy wydłużyć TSO (pomimo, że zostało jeszcze 22 dni, a nawet w ustawie jest mowa aby przy zmianie SIWZ było min 15 dni) ?
Zmiana TSO pociągnie za sobą zmianę ogłoszenia i robię się trochę zabawy :-)

2

Odp: Zmiana SIWZ

Arek1980 napisał/a:

W związku z tym w odpowiedzi napiszemy iż dopuszczamy też inne urządzenia, o takich i takich parametrach.

A to chyba nic innego jak równoważność!

3

Odp: Zmiana SIWZ

Nie do końca :-)
W kilku urządzeniach gdzie nie dało się opisać za pomocą dokładnych parametrów użyliśmy konkretnych urządzeń z dopiskiem lub równoważne.
W pozostałych przypadkach mamy opisane parametrami, i w tym jednym przypadku te parametry wskazują jedynego na rynku producenta, który spełni wymogi (o czym nie wiedzieliśmy).  W związku z tym wykonawca zapytał o możliwość dopuszczenia urządzeń, które spełnią podstawowe parametry opisane w projekcie, ale już nie spełnią innych wypisanych przez projektanta (bo te spełnia tylko jeden produkt na rynku.
Wydaje mi się, że to nie będzie tylko wyjaśnienie a jednak zmiana SIWZ, gdyż zmienimy opis urządzenia, który znajduje się w projekcie.
Czy jednak należy wydłużać termin przy terminach, które podałem?

4

Odp: Zmiana SIWZ

być może tą zmianą dopuszczasz inne grono wykonawców, rozszerzasz dostęp do zamówienia,a więc zmieniłabym termin na składanie ofert

5

Odp: Zmiana SIWZ

Też bym zmieniła termin, nawet tylko o jeden dzień, żeby nie było się do czego doczepić.
Kiedyś gdzieś przeczytałam, że jakiekolwiek grzebanie w opisie przedmiotu zamówienia (oprócz "Zgodnie z SIWZ") kwalifikuje się do zmiany terminu so. i tego się trzymam.

6 (edytowany przez Arek1980 2018-03-13 12:46:10)

Odp: Zmiana SIWZ

Tak, tą zmianę rozszerzam grono wykonawców.
No czyli zrobię tak jak zawsze, czyli jeśli od terminu kiedy udzielam odpowiedzi do TSO mam minimum ustawowe (15dni) przy zmianie ogłoszenia to po prostu wydłużam o 1 dzień (choć na upartego można by przenieść TSO z godz 10 na 12) smile
Najbardziej wkurzające jest to, że nawet gdy zmiana nie dotyczy ogłoszenia, ale dla pewności chcemy wydłużyć TSO to to wydłużenie powoduje już zmianę ogłoszenia i trzeba je zmieniać.

A powiedzcie jeszcze jak teraz wygląda to w związku z art.11

Kiedyś udzielając wyjaśnień, wprowadzając zmiany do SIWZ i wysyłając ogłoszenie do Dziennika wrzucałem to w tym samym dniu na stronę, a po publikacji wrzucałem na stronę dodatkowo opublikowane ogłoszenie.
Teraz art.11 ust.7d mówi o 48h. Czyli wysyłam np. dziś ogłoszenie o zmianie terminu o 1 dzień (w związku ze zmianami SIWZ), to te zmiany SIWZ mogę wrzucić po upływie 48h czy mogę od razu dziś (tak jak robiłem przed zmianami w art.11) ?

I jak art.11 ust.7d ma się do art.12a ust.3 gdzie jest napisane, że niezwłocznie po przekazaniu do UPIE należy informację o zmianach dać na stronie?

7

Odp: Zmiana SIWZ

Chyba, że tak jak zrobiła to GDDKIA
"Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie ?Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji? po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej ? zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.ę

8 (edytowany przez golavox 2018-03-13 13:28:26)

Odp: Zmiana SIWZ

Arek1980 napisał/a:

(...)

Kiedyś udzielając wyjaśnień, wprowadzając zmiany do SIWZ i wysyłając ogłoszenie do Dziennika wrzucałem to w tym samym dniu na stronę, a po publikacji wrzucałem na stronę dodatkowo opublikowane ogłoszenie.
Teraz art.11 ust.7d mówi o 48h. Czyli wysyłam np. dziś ogłoszenie o zmianie terminu o 1 dzień (w związku ze zmianami SIWZ), to te zmiany SIWZ mogę wrzucić po upływie 48h czy mogę od razu dziś (tak jak robiłem przed zmianami w art.11) ?

I jak art.11 ust.7d ma się do art.12a ust.3 gdzie jest napisane, że niezwłocznie po przekazaniu do UPIE należy informację o zmianach dać na stronie?

art 12a ust. 3 PZP
- po przekazaniu

ja zamieszczam: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane w dniu .... do publikacji
po publikacji: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu ....

9 (edytowany przez jo 2018-03-13 13:44:03)

Odp: Zmiana SIWZ

nie zamieszczanie od razy byłoby bez sensu jeśli np zamieszczam modyfikacje SIWZ  która zawiera te same informacje co w zmianie ogłoszenia, robię tak jak przedmówczyni - podwójnie

10

Odp: Zmiana SIWZ

jo - niestety mam tu spore wątpliwości. W ten sposób łamiemy zapisy art.11 ust.7d gdzie jest zakaz umieszczania ogłoszenia przed upływem 48h od jego przekazania (nie pisze czy tego przekazanego czy już opublikowanego).

A może jednak tak jak GDDKIA:
1. wrzucić info, że zgodnie z art.12 ust.3a informuje się, o dokonaniu zmiany SIWZ i ogłoszenia + info, że informacje zostaną opublikowane po upływie 48h od przekazania ogłoszenia lub jego publikacji
2. Po upływie 48h wrzucamy wszystko na stronę www: zmiany siwz, przekazane ogłoszenie
3. po publikacji ogłoszenia wrzucamy dodatkowo opublikowane ogłoszenie

Wtedy jesteśmy w zgodzie ze wszystkimi przepisami.
Co Wy na to?

11 (edytowany przez golavox 2018-03-14 07:23:53)

Odp: Zmiana SIWZ

Arek1980 napisał/a:

jo - niestety mam tu spore wątpliwości. W ten sposób łamiemy zapisy art.11 ust.7d gdzie jest zakaz umieszczania ogłoszenia przed upływem 48h od jego przekazania (nie pisze czy tego przekazanego czy już opublikowanego).

A może jednak tak jak GDDKIA:
1. wrzucić info, że zgodnie z art.12 ust.3a informuje się, o dokonaniu zmiany SIWZ i ogłoszenia + info, że informacje zostaną opublikowane po upływie 48h od przekazania ogłoszenia lub jego publikacji
2. Po upływie 48h wrzucamy wszystko na stronę www: zmiany siwz, przekazane ogłoszenie
3. po publikacji ogłoszenia wrzucamy dodatkowo opublikowane ogłoszenie

Wtedy jesteśmy w zgodzie ze wszystkimi przepisami.
Co Wy na to?

W przypadku samego ogłoszenia (pierwszego - głównego) czekam do opublikowania i daje dopiero wtedy wszystko na BIP
natomiast zmiany ogłoszenia na podstawie art. 12a ust. 3 - jak pisałam powyżej
- taką mam opinie prawnika

12

Odp: Zmiana SIWZ

A czy prawnik czytał art.11 ust.7d?
Bo rzecz w tym, że wcześniej robiło się tak jak piszesz. Ale art.11 ust.7d wprowadził nowe obostrzenia i na szkoleniach usłyszałem, że należy go traktować priorytetowo.

13 (edytowany przez Marta 2018-03-14 10:01:56)

Odp: Zmiana SIWZ

cyt. opinia  z lex:

"Pytanie

W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (postępowanie w procedurze unijnej), zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany Urzędowi Publikacji UE zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej (art. 12a ust. 2 p.z.p.). O zmianie ogłoszenia jest mowa również w art. 11c p.z.p., gdzie odnosi się on m.in. do art 11 ust. 7d, w którym w przypadku unijnej procedury zamieszczenie ogłoszenia nie może nastąpić przed publikacją w Dzienniku Urzędowym UE albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez UPUE.

W związku z powyższym, kiedy zamawiający zamieszcza na swojej stronie informację o zmianie ogłoszenia o zamówienia/sprostowanie?
Odpowiedź

Obowiązkiem zamawiającego, wynikającym wprost z ustawy, jest zamieszczenie informacji o zmianach ogłoszenia na stronie internetowej niezwłoczniepo zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W przepisie art. 12a ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p. nie ma mowy, o żadnych dodatkowych obostrzeniach w zakresie terminu zamieszczenia informacji na stronie internetowej.

Zasady i tryb publikacji ogłoszeń dotyczących sprostowań lub zmian ogłoszeń uregulowane zostawały w art. 11c oraz art. 12a p.z.p. Zgodnie z art. 11c p.z.p. zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając sprostowanie lub ogłoszenie zmian. W takim przypadku kierując się zapisami art. 12a ust. 3 p.z.p. Zamawiający niezwłoczniepo zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Przedstawiony powyżej model postępowania, ma zastosowanie odpowiednio do procedur udzielania zamówień publicznych realizowanych w tak zwanej procedurze unijnej, gdzie zamawiający przekazuje ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) jak i procedur uproszczonych gdzie publikacja dokonywana jest w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

W opinii udzielającego odpowiedzi, zapisy art. 12a ust. 3 p.z.p. są na tyle jednoznaczne i wyczerpujące, że nie ma powodu rozważać tej kwestii w kontekście pozostałych przepisów ustawy. Obowiązkiem zamawiającego, wprost wynikającym z ustawy, jest zamieszczenie informacji o zmianach ogłoszenia na stronie internetowej niezwłoczniepo zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W przytoczonym przepisie nie ma mowy, o żadnych dodatkowych obostrzeniach w zakresie terminu zamieszczenia informacji na stronie internetowej.

Autor stoi na stanowisku, że pomimo zapisów art. 11c p.z.p. stanowiących, iż przepisy art. 11 ust. 7-7d i art. 11a p.z.p. stosuje się odpowiednio do sprostowań lub ogłaszania zmian, to szczególna sytuacja opisana w art. 11 ust. 7d p.z.p. dotyczy innego stanu faktycznego, niż przytoczony w pytaniu.

Przepis powyższy ma zastosowanie w przypadku ogłoszeń, ze względu na wartość szacunkową zamówienia, podlegających obowiązkowi publikacji w DUUE, w przypadku których zamawiający podjął decyzję o dodatkowym, nieobowiązkowym ich opublikowaniu także w BZP. Odnosi się także do ogłoszeń publikowanych w inny sposób niż w DUUE lub BZP, tj. w szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim."

ja zamieszczam na stronie najpierw wersje przekazanej do unii, a po opublikowaniu , wersje opublikowaną

14

Odp: Zmiana SIWZ

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pd ... o-etap.pdf

"Zamawiający zamieścił na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie (tj. w inny sposób niż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) ogłoszenie o zamówieniu przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej."

Jak widać art.7c  dotyczy publikacji również na stronie www, jako ten INNY sposób.

"Chcąc zatem zapewnić osiągnięcie celu i brzmienia art. 72 ust. 1 dyrektywy należy wykładać przepis art. 11 ust. 7d Pzp w ten sposób, że zakaz publikacji ogłoszeń przed dniem publikacji ich w Dzienniku Urzędowym Unii (lub upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia) dotyczy wszystkich bez wyjątku ogłoszeń publikowanych na poziomie krajowym, zarówno ogłoszeń dobrowolnych jak i ogłoszeń obowiązkowych, w tym ogłoszeń z art. 40 ust. 1 Pzp.?

15

Odp: Zmiana SIWZ

Aby nie zakładać nowego wątku mam jeszcze w temacie SIWZ pytanie:

1. Dostałem zapytanie od wykonawcy. Odpowiedzią na zapytanie będzie jedynie wyjaśnienie, więc nie dochodzi do zmiany SIWZ.

2. Od tego samego wykonawcy po kilku dniach dostaję zapytanie, iż zauważył że w zestawieniu materiałów jest pewne urządzenie, a nie ma go na schemacie. Okazuje się, że w zestawieniu jest błąd. Czy takie wyjaśnienie to już będzie zmiana SIWZ i czy wg Was pociąga ona za sobą konieczność zmiany terminu?
Nie mam już na to czasu, bo do otwarcia zostało 12 dni, więc musiałbym wydłużać o 4 dni (przetarg unijny).
Inna sprawa, że pytanie zostało złożone po upływie połowy terminu do składania ofert...

16

Odp: Zmiana SIWZ

Arek1980 napisał/a:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pd ... o-etap.pdf

"(...)

podaj proszę cały link

17 (edytowany przez jo 2018-03-28 06:41:40)

Odp: Zmiana SIWZ

miałem podobny temat modyfikacją wykreśliłem zbędny zapis i dupochronowo przesunąłem termin o 1 dzień (nie był to unijny)

18

Odp: Zmiana SIWZ

golavox: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/36105/Budowa-i-modernizacja-kanalizacji-sanitarnej,-deszczowej-i-sieci-wodociagowej-w-dzielnicy-Obozisko-etap.pdf

jo - tylko u mnie przesunięcie o 1 dzień spowoduje zmianę ogłoszenia, a że mam 12 dni do TSO to będę musiał wydłużyć o 4 dni. Nie mam na to czasu, więc szukam innego rozwiązania.

19 (edytowany przez golavox 2018-03-28 07:31:39)

Odp: Zmiana SIWZ

Arek1980 napisał/a:

golavox: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/36105/Budowa-i-modernizacja-kanalizacji-sanitarnej,-deszczowej-i-sieci-wodociagowej-w-dzielnicy-Obozisko-etap.pdf
(...).

OK to dotyczy nazwijmy to głównego / pierwszego ogłoszenia o zamówieniu ALE co ze zmianami skoro i tak w dniu wysłania do DUUE zamieszczamy na BIP zmiany dokumentacji + co niektórzy tzw. modyfikacje czyli zebrane zmiany z dokumentów i ogłoszenia
art. 12a ust. 3
dodam: po publikacji ogłoszenia (tego głównego / pierwszego) już wszyscy wiedzą, że XYZ zamawiający chce ....  równość zachowana (unijny wykonawco interesujesz się to śledź BIP zamawiającego)

edit: mamy u nas zasadę, że z opublikowaniem na BIP czekamy do dnia publikacji w DUUE + stosujemy przepisy przejściowe + dodajemy sobie co najmniej 5 dni na opublikowanie; tak, aby w dniu opublikowania ogłoszenia i zamieszczenia na BIP wykonawca miał co najmniej 41 dni licząc od dnia następnego - dotyczy tego pierwszego/głównego ogłoszenia

20

Odp: Zmiana SIWZ

golavox - problem kiedy publikować dokumenty dot. zmian ogłoszenia rozwiązałem parę dni temu.
Pan w dziale prawnym UZP stwierdził, że art.12a ust.3 dotyczy bezpośrednio ogłoszenia o zmianach, a art.11 ogólnie o ogłoszeniach, dlatego art.12a ust.3 jest szczególny i należy się nim kierować przy zmianach.

Natomiast co do publikacji podstawowego ogłoszenia nie robię jak Ty, gdyż ustawa mi tego nie nakazuje :-)

Wysyłam ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika i od tej daty mam 41 dni do TSO. Wszystkie dokumenty (SIWZ, opublikowane ogłoszenie) wrzucam w dniu publikacji ogłoszenia w DUUE.

21

Odp: Zmiana SIWZ

Arek1980 napisał/a:

golavox - (....)
Pan w dziale prawnym UZP stwierdził, że art.12a ust.3 dotyczy bezpośrednio ogłoszenia o zmianach, a art.11 ogólnie o ogłoszeniach, dlatego art.12a ust.3 jest szczególny i należy się nim kierować przy zmianach.
(...)

ok