1 (edytowany przez Becek 2018-03-13 15:55:13)

Temat: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków i brak podstaw do wyklucz

Zamawiający wezwał wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków. W terminie wpłynęły jedynie dokumenty dot. podmiotu udostępniającego zasoby (wysłane, podpisane i opieczętowane przez ten podmiot). Czy należy przyjąć dokumenty i wezwać wykonawcę do uzupełnienia pozostałych dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3?

2

Odp: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków i brak podstaw do wyklucz

Tak.