Temat: Zmiana podmiotu trzeciego

Witam,
chciałam zapytać o Wasze zdanie nt. wyroku z dnia 18.07.17 r. KIO 1380/17 ( a bardziej o stosowanie bądź nie takiej wykładni).  W skrócie chodzi o niedopuszczalne powoływanie się na etapie uzupełniania dokumentów na inny podmiot trzeci niż wskazany w ofercie.
( nie dotyczy sytuacji, w której w postępowaniu obok W. pojawia się podmiot trzeci, przy czym podmiot ten pojawia się NIE na etapie składania oferty, a na etapie późniejszym, w wyniku wezwania  26.3 w zw. 22a.6)

2

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

WYROK 2017-02-13
sygnatury akt.:KIO 192/17

"Reasumując zatem ewentualne ograniczenie wykonawców ? w zakresie swobody
doboru podwykonawstwa (podania nazw, firm podwykonawców) ? możliwe jest tylko na
etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy
postępowania o udzielenie zamówienia i samo podwykonawstwo (podanie nazw, firm
podwykonawców) w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych ma charakter wtórny, istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i
wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie przyjmuje i które zaciąga.
Wobec powyższego informacje dotyczące podwykonawstwa - podania ich nazw, firm - nie
stanowią treść oferty w rozumieniu przepisów art. 87 i 89 ustawy Prawo zamówień
publicznych."

3

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

Miraa napisał/a:

WYROK 2017-02-13
sygnatury akt.:KIO 192/17

"Reasumując zatem ewentualne ograniczenie wykonawców ? w zakresie swobody
doboru podwykonawstwa (podania nazw, firm podwykonawców) ? możliwe jest tylko na
etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy
postępowania o udzielenie zamówienia i samo podwykonawstwo (podanie nazw, firm
podwykonawców) w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych ma charakter wtórny, istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i
wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie przyjmuje i które zaciąga.
Wobec powyższego informacje dotyczące podwykonawstwa - podania ich nazw, firm - nie
stanowią treść oferty w rozumieniu przepisów art. 87 i 89 ustawy Prawo zamówień
publicznych."

Podany wyrok dot. nie wskazania w ofercie nazw podwykonawców...
Moje pytanie dotyczy możliwości zmiany podmiotu trzeciego wskazanego w ofercie (zgodnie z art. 22a.6)

4

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

KIO 1708/16

Stwierdzić także należy, że treść formularza ofertowego także w zakresie określenia
sposobu realizacji zamówienia stanowi treść oferty w rozumieniu ścisłym. Jest to element
przedmiotowy nie podlegający modyfikacji. Elementem tym, także objętym sporem, jest
stwierdzenie wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z udziałem
podwykonawcy. W wyniku uzupełnienia dokumentów nie doszło jednak do zmiany tej treści

oferty, natomiast zmianie uległ element podmiotowy rozumiany jako wskazanie innego
podwykonawcy oraz powołanie się na zasoby tego podwykonawcy jako podmiotu
udostępniającego swoją wiedzę i doświadczenie, który to potencjał został przedstawiony na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Te ostatnie o charakterze
podmiotowym jako nie stanowiące wprost treści oferty, mogą być stosownie do art. 26 ust. 3
w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy, uzupełniane, co miało miejsce w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.

5

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

Miraa, powołujesz się na orzecznictwo przed nowelizacją z lipca 2016 r. gdzie instytucja udostępniania zasobów regulowana była art. 26 ust. 2b ustawy. Ja natomiast pytam o orzecznictwo i interpretację art. 22a. 6 po dniu 04.05.2017 r. - w związku z orzeczeniem TS C-387/14.  Przed wydaniem tegoż orzeczenia KIO jednolicie podkreślała, iż posłużenie się podmiotem trzecim na potrzeby i udostępnienie zasobów może mieć miejsce na każdym etapie postępowania, tj. zarówno w momencie złożenia oferty jak i dopiero w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wystosowane na podstawie art. 26.3. Wyroki te oczywiście znam i do tej pory tak też postępowałam.
W związku z orzeczeniem TS w sprawie C-387/14 pogląd powyższy zmienił się, tzn.  jeżeli wykonawca w ogóle nie przewidywał w swej ofercie posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich to nie może powoływać się na ten potencjał na etapie uzupełniania dokumentów.
Natomiast KIO w wyroku 1380/17 (po dniu, w którym TS wydał orzeczenie C-387/14) przyznała rację Z., który nie uznał zmiany wskazanego w ofercie podmiotu trzeciego w wyniku uzupełnienia dok. na podstawie art. 26.3.
Tak więc moje wątpliwości dotyczą możliwości zastosowania przepisu art. 22a ust. 6 pkt. 1 w zakresie ?zamiany? podmiotów trzecich do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Z treści powyższego wyroku wynika, że W. może posługiwać się potencjałem podmiotu trzeciego, ale jeżeli w wyniku przedstawienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1/2 nie wykaże spełniania warunku udziału w postępowaniu, to w wyniku wezwania w trybie art. 26. 3 nie może wykazać się spełnianiem warunku przy pomocy innego niż wskazanego w ofercie podmiotu trzeciego, a co za tym idzie także nowego zobowiązania. Zdaniem Izby dopuszczenie zmiany podmiotu trzeciego na tym etapie postępowania będzie prowadziło do zmiany treści oferty.
Do tej pory taką sytuację dopuszczałam, po analizie wyroku 1380/17 nie jestem już pewna co do słuszności swoich decyzji.

6

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

Ja również jestem ciekawa waszych opinii w tym temacie, ponieważ czytałam oba wyroki i w pełni zgadzam się ze wskazanym w nich stanowiskiem. Na chwilę obecną brak jest stanowiska KIO w tym zakresie, nie wiem więc jak postępować w takich sytuacjach.

7

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

patrycja21 napisał/a:

Miraa, powołujesz się na orzecznictwo przed nowelizacją z lipca 2016 r. gdzie instytucja udostępniania zasobów regulowana była art. 26 ust. 2b ustawy. Ja natomiast pytam o orzecznictwo i interpretację art. 22a. 6 po dniu 04.05.2017 r. - w związku z orzeczeniem TS C-387/14.  Przed wydaniem tegoż orzeczenia KIO jednolicie podkreślała, iż posłużenie się podmiotem trzecim na potrzeby i udostępnienie zasobów może mieć miejsce na każdym etapie postępowania, tj. zarówno w momencie złożenia oferty jak i dopiero w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wystosowane na podstawie art. 26.3. Wyroki te oczywiście znam i do tej pory tak też postępowałam.
W związku z orzeczeniem TS w sprawie C-387/14 pogląd powyższy zmienił się, tzn.  jeżeli wykonawca w ogóle nie przewidywał w swej ofercie posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich to nie może powoływać się na ten potencjał na etapie uzupełniania dokumentów.
Natomiast KIO w wyroku 1380/17 (po dniu, w którym TS wydał orzeczenie C-387/14) przyznała rację Z., który nie uznał zmiany wskazanego w ofercie podmiotu trzeciego w wyniku uzupełnienia dok. na podstawie art. 26.3.
Tak więc moje wątpliwości dotyczą możliwości zastosowania przepisu art. 22a ust. 6 pkt. 1 w zakresie ?zamiany? podmiotów trzecich do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Z treści powyższego wyroku wynika, że W. może posługiwać się potencjałem podmiotu trzeciego, ale jeżeli w wyniku przedstawienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1/2 nie wykaże spełniania warunku udziału w postępowaniu, to w wyniku wezwania w trybie art. 26. 3 nie może wykazać się spełnianiem warunku przy pomocy innego niż wskazanego w ofercie podmiotu trzeciego, a co za tym idzie także nowego zobowiązania. Zdaniem Izby dopuszczenie zmiany podmiotu trzeciego na tym etapie postępowania będzie prowadziło do zmiany treści oferty.
Do tej pory taką sytuację dopuszczałam, po analizie wyroku 1380/17 nie jestem już pewna co do słuszności swoich decyzji.

jeżeli wykonawca przedstawi osobę zgodnie z wymaganiami (np kierownika budowy)  a zamawiający stwierdzi że osoba ta nie spełnia warunków i na wezwanie z 26 ust 3 wykonawca przedstawi innego kierownika to jest ok?? tylko dlatego że to jest na etapie wezwań z 26 ust 1 lub 2 a nie do oferty ?? dziwne

8

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

Niepoważne to stanowisko kio.

9

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

to jak powyższe stanowisko KIO ma się do 22a ust. 6 pkt 1). Z ustawy literalnie wynika, że jeśli podmiot III, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów nie spełnia warunku, podlega wykluczeniu wzywamy do zastąpienia go innym podmiotem.

10

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

PN wykonawca powołał się na doświadczenie podmiotu 3- wykaz wykonanych robót w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  czy ten podmiot powinien wykonywać roboty budowlane, pytam bo już sama zgłupiałam.

11

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

powinien

12

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

O kurcze, pomocy, wykonawca posłużył się doświadczeniem podmiotu 3 bo sam takiego nie maiła chodzi o powierzchnię budynku jaka żądał Zamawiający , do oferty załączył zobowiązanie  Podmiotu 3, w którym napisał że:  sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia : doradztwo  na podstawie umowy współpracy,. Czy jak pisze "jo" skoro dał doświadczenie budowy, sam powinien budować.

13

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

22a.4

14 (edytowany przez golavox 2017-11-09 12:58:51)

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

Ruda26 napisał/a:

(...) chodzi o powierzchnię budynku jaka żądał Zamawiający , (...)

przyjmuje się teraz, że jeśli zrobił np. 1 km czy 100 m2 to zrobi i 100 km i 1000m2
tak na marginesie, aby nie przeholować z wielkościami

15

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

mim zdaniem w przypadku gdy dał doświadczenie powinien wykonać co najmniej 50,01% robót

16

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

Podrzucam świeży artykuł odnośnie problemu:

http://pzp.wgpr.pl/czy-podmiot-udostepniajacy-potencjal-w-zakresie-doswiadczenia-musi-uczestniczyc-jako-podwykonawca-w-calosci-realizowanych-robot.html

17

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

Dobrze że jeszcze nie podpisałam umowy, więc jeżeli żądała doświadczenia budowa/remont/przebudowa obiektu o pow. 500 m2 za minimum 800 tys. to w zobowiązaniu podmiotu 3 winno być napisane że wykona robotę budowlana o powierzchni ..., i najważniejsze jeżeli już mam złożone dok z art. 26 ust. 3, w których jest zobowiązanie to czy moge wystapic zgodnie z ar. 26 ust 4 o wyjaśnienie co oznacza zakres wpisany w zobowiązaniu

18 (edytowany przez Marta 2018-03-14 07:35:00)

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

a czy wystąpienie podmiotu trzeciego dopiero na etapie odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust3 wchodzi w gre? konsorcjum nie spełnia warunków udziału i chciałoby teraz złożyć dokumenty podmiotu trzeciego ,który nie istniał na etapie składania oferty.

19

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

nie, podsumowanie pkt 4)

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/relacja-art.-22a-ust.-6-do-art.-26-ust2.-3-ustawy-prawo-zamowien-publicznych

20

Odp: Zmiana podmiotu trzeciego

wielkie dzięki