Temat: oświadczenia dotyczące spełniania warunków i przesłanek wykluczenia

Witam,
PN biuletynowy na usługi.
Konsorcjum dwóch firm ma ofertę najwyżej ocenioną.
Jeden z konsorcjantów powołuje się na zasoby osoby trzeciej. Dał wraz z ofertą oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia oraz dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, które są nie kompletne - nie zgodne ze wzorem wskazanym w SIWZ (wzór zgodny z wzorem UZP).
Niekompletność polega na braku części dot. "Informacji w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów"/ "Oświadczenia dotyczącego podmiotu,na którego zasoby powołuje się wykonawca" oraz "Oświadczenia dotyczącego podanych informacji" (aktualność i zgodność z prawdą)
W zamian złożył cząstkowe oświadczenia - on jako wykonawca oraz podmiot użyczający zasoby tez w części przeznaczonej dla wykonawcy.
Z kolei drugi konsorcjant dołączył do oferty oświadczenie dot. spełniania warunków udziału bez wskazania w imieniu kogo to oświadczenie jest złożone - oświadczenie nie posiada autora. Domniemywam, że chodzi o drugiego konsorcjanta bo podpiała je osoba uprawniona do reprezentacji.
PYTANIE: Czy w obu przypadkach wezwać do uzupełnienia oświadczeń?

2

Odp: oświadczenia dotyczące spełniania warunków i przesłanek wykluczenia

Jakieś propozycje?

3 (edytowany przez marekw2 2018-03-20 18:17:15)

Odp: oświadczenia dotyczące spełniania warunków i przesłanek wykluczenia

Ja bym to wyjaśniał, skoro można jedza to oświadczenia tym bardziej.

4

Odp: oświadczenia dotyczące spełniania warunków i przesłanek wykluczenia

Podepnę się do tematu.
Czy jeśli którakolwiek część oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania jest niewypełniona lub niepodpisana (np dotuczące podmiotu trzeciego lub podwykonawcy), to również trzeba wzywać do uzupełnienia? Czy zostawiacie to jako nie dotyczytych zakresów?

5

Odp: oświadczenia dotyczące spełniania warunków i przesłanek wykluczenia

jeżeli z treści oferty można wywnioskować że pewne fragmenty oświadczenia nie dotyczą wykonawcy to nie wzywam