1

Temat: Czy wadliwy formularz ofertowy generuje konieczność unieważnienia

Witam wszystkich forumowiczów,
Chciałbym się z Wami podzielić małym problemem z postępowaniem, licząc na Wasze opinie czy też sugestie.
Mianowicie w postępowaniu na dostawy w trakcie otwarcia ofert stwierdziłem, że wadliwie przygotowałem formularz kalkulacji ceny oferty. Formularz zawiera bowiem 4 kolumny (L.p; Nazwa Elementu przedmiotu zamówienia; Ilość; Cena jednostkowa netto).
W 8 wierszu jest pozycja sumująca: ?Łączna cena ofertowa netto (suma wierszy 1-7 w kol. Nr 4)
9 wiersz odnosi się do podatku VAT.
10 pozycja tabeli to ?Łączna cena ofertowa brutto (suma wierszy 1-7 w kol. Nr 4 powiększona o podatek VAT).
Jak sami pewnie zauważyliście w tabeli brakuje kolumny nr 5 (Wartość netto), stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej danego elementu przedmiotu zamówienia oraz jego ilości (kol. 5 = kol. 3 x kol. 4)
Myślę sobie ?No dobra. Zrobiłem babola, ale może da się to uratować. Może wszyscy Wykonawcy kalkulowali w ten sam sposób?
Pomyliłem się. Okazało się, że oferty były kalkulowane na 2 następujące sposoby:

1) Sposób pierwszy - Cena jednostkowa została przyjęta zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 1 ustawy o cenach. Następnie Wykonawca dokonywał rachunków, które powinny być przedstawiane w brakującej kolumnie nr 5 ? nie wykazując nigdzie jej wyników.
Następnie w wierszu nr 8 podaje wynik końcowy netto tych rachunków, w wierszu 9 wykazuje VAT, aby na samym końcu podać kwotę brutto.

2) Sposób drugi ? Cena jednostkowa została przyjęta jako cena za określoną w kol. Nr 3 ilość elementów przedmiotu zamówienia danego rodzaju.
W wierszu nr 8 dokonał zsumowania tych pozycji, aby następnie dodać VAT i podać kwotę brutto.
Można stwierdzić, że Wykonawca dokonał kalkulacji ceny oferty zgodnie z załączoną przez Zamawiającego tabelą. Jednak przyjęta ?cena jednostkowa ? nie odpowiada tej ustawowej.

Powyższe sposoby ustaliłem szybko i sprawnie za pomocą excela. Zastanawiam się jednak, czy nie jest to wada postępowania oraz czy nie powinienem unieważnić postępowania. A jeśli nie unieważniać to co robić dalej:
- wzywać do wyjaśnień?
- może poprawiać kalkulacje Wykonawców ze sposobu nr 1 na sposób nr 2 ? zgodny z tabelą? Jeśli jednak zacznę to robić to mam świadomość, że ceny tych ofert będą niewiarygodnie niskie i zostaną uznane za rażąco niskie.

Mam nadzieję, że w czytelny sposób przedstawiłem zaistniałą sytuację.

2

Odp: Czy wadliwy formularz ofertowy generuje konieczność unieważnienia

a zastanawiałeś się aby dokonać poprawek wszystkich ofert następująco:

1. dla sposobu pierwszego - cenę ofertową za całość już masz, należałoby tylko wyliczyć ceny jednostkowe netto i zaznajomić wykonawców z twoimi ustaleniami,

2. dla sposobu drugiego - należałoby wyliczyć cenę brutto przyjmując za prawidłowo podane ceny jednostkowe netto i przemnożyć przez ilości, i powiadomić o tym wykonawców, 

wtedy masz ceny ofertowe, które odpowiadają zakresowi przedmiotowemu zamówienia i które możesz porównywać,

P.S. Podsumowanie cen jednostkowych netto i wyliczenie od tego VAT - wiadomo że to bzdurna wartość wyjdzie,

Pytanie czy to się kwalifikuje do poprawek w trybie art. 87 ust. 2 ?

3

Odp: Czy wadliwy formularz ofertowy generuje konieczność unieważnienia

Dzięki Janek za odpowiedź. Podjąłem decyzję o nieważnieniu postępowania. Jakbym bowiem nie próbował prostować narażałbym się na złamanie przepisów Pzp, w tym m.in. łamanie zasad przejrzystości.
Wprowadzając bowiem dwa różne zapisy dot. kalkulacji ceny oferty sprawiam, że oferty mogą być nieporównywalne.
Twoja propozycja poprawiania omyłek też chodziła mi po głowie. Tylko na jakiej podstawie? Cen jednostkowych nie powinno się ruszać. Mógłbym ewentualnie przyjąć, że zostawiam ceny jednostkowe i dokonuje przeliczenia według sposobu 1 dla wszystkich ofert. Tylko że w tej sytuacji najtańszy stanie się prawie najdroższym. I co zrobi? Pewnie pójdzie do KIO.

Jeżeli uznam uznam sposób drugi liczenia jako błąd w obliczeniu ceny i odrzucę ofertę, to znowu wyląduję w KIO.

Co bym nie robił to albo wycieczka do KIO, albo możliwe unieważnienie umowy, a to nie jest mi potrzebne. Tym bardziej, że kontroli to postępowanie będzie podlegać.
Wolę unieważnić, poprawić błędy i ogłosić ponownie. Stracę zaledwie kilka dni.

4

Odp: Czy wadliwy formularz ofertowy generuje konieczność unieważnienia

Wiesz że najpierw napisałem, do unieważnienia, a potem napisałem to co napisałem.