Temat: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

Witam
chciałabym się tylko upewnić, czy w przypadku gdy postępowanie zostanie wszczęte przed dniem 18 kwietnia np. 17 kwietnia zostanie przekazane ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej to Jedz wykonawcy składają normalnie , tzn. wraz z ofertą w formie papierowej, tak?
Dziękuję  z góry za rozwianie moich wątpliwości. :-)

2

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

opublikowanie

3

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

To czyli nie uniknę JEDZ w wersji elektronicznej, masakra jaką:-(   a jak to się ma do postępowań krajowych, czy oświadczenia z art. 25a ustawy wykonawca składać będzie elektronicznie czy nie.

4

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

ostatnio na szkoleniu wykładowca twierdził że też ja jednak sądzę że nie

5

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

olimpia1981 napisał/a:

   a jak to się ma do postępowań krajowych, czy oświadczenia z art. 25a ustawy wykonawca składać będzie elektronicznie czy nie.

Nie.

6

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

Art.  15.
1.  Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:
1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.
2.  Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

7

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

Do olimpia1981:

Piszesz: chciałabym się tylko upewnić, czy w przypadku gdy postępowanie zostanie wszczęte przed dniem 18 kwietnia np. 17 kwietnia zostanie przekazane ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Zwróć uwagę, że zgodnie z art. 40 ust. 1 Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Samo przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej to jeszcze nie wszczęcie postępowania.

Przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej jest oczywiście czynnością obligatoryjną poprzedzającą wszczęcie postępowania.

Jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej np. w dniu 13 kwietnia 2018 r., a następnie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej np. w dniu 18 kwietnia 2018 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej - to wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2018 r.

8

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

Macie jakieś opinie potwierdzające, że oświadczenia z 25a po 18 kwietnia jeszcze nie?

9

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

Mamy, przepisy ustawy, to logiczne, w tym przypadku big_smile
Szkolący też tak mówią.

10

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

To dobrze. Czyli rozumiem, że w swojej specyfikacji nic nie zmieniam, nie dodaję żadnych zapisów na temat elektronicznego składania oświadczeń (poniżej progu). Przepraszam, ale dawno nie byłam na żadnym szkoleniu, a w sieci są różne opinie i może stąd te wątpliwości.

11

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

Ja nie zmieniam.

12

Odp: Jedz przed 18 kwietnia 2018r.

ok, dzięki.