1

Temat: wykluczenie

chcieliśmy zrealizować zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonawca opracował na PFU Koncepcję i kosztorys, teraz nam się odmieniło chcemy najpierw dokumentację projektową, do przetargu dołączyłem wszystkie dokumenty powyżej - jako opis przedmiotu zamówienia wpłynęły 4 oferty w tym wykonawcy który opracowywał nam pfu. na razie wzywał do wyjaśnień i uzupełnień GK, potem zrobię ranking, wielce prawdopodobne że wykonawca wykonujący pfu będzie na 2 miejscu rankingu następujące pytania, procedura odwrócona
1)czy ten oferent który opracowywał pfu może podlegać wykluczeniu z art 24 ust 1 pkt 19??
2) czy jeżeli jest drugi w rankingu to mogę go nie wzywać??
3) jeżeli tak na na jakim etapie mam ewentualnie wezwać go z art 24 ust 10??

2 (edytowany przez eva 2018-04-17 11:13:01)

Odp: wykluczenie

Zgodnie z art. 24aa Pzp badasz pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tylko najkorzystniejszego wykonawcę. W związku z tym, jeśli wykonawca który opracował pfu nie jest najkorzystniejszy pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert to moim zdaniem nie badasz go pod względem braku podstaw do wykluczenia i tym samym nie respektujesz art. 24 ust. 1 pkt 19 oraz art. 24 ust. 10.

3

Odp: wykluczenie

myślę podobnie, a w przypadku gdyby się stał najkorzystniejszy (pierwszy odpadnie) to wtedy art 24 ust 10??

4

Odp: wykluczenie

Jeśli uznasz, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania to wówczas moim zdaniem będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 10 Pzp (wykonawca ma prawo do samooczyszczenia).

Pomocna może być opinia UZP
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/wykluczenie-na-podstawie-art.-24-ust.-2-pkt-1-ustawy-wykonawcy

5

Odp: wykluczenie

ROBIŁ dużą część OPZ dzięki

6

Odp: wykluczenie

Może to będzie pomocne:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wykluczenie-art-24-ust-1-pkt-19/wykluczenie-z-postepowania-wykonawcy-ktory-opracowal-dokumentacje-projektowa-i-specyfikacje-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wykluczenie-art-24-ust-1-pkt-19/nie-mozna-wykluczyc-wykonawcy-ktory-ktorego-pracownik-bral-udzial-w-przygotowaniu-takiego-postepowania-bez-uprzedniego-wezwania

7

Odp: wykluczenie

Chciałam w SIWZ dać zapis, że Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8). I tu pytanie, czy mogę poprzestać tylko na oświadczeniu Wykonawcy w tym zakresie czy muszę w ślad za tym żądać obowiązkowo zaświadczenia ZUS i US?
Chcę mieć tylko "na czarną godzinę" oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8)

8

Odp: wykluczenie

poniżej progów niw musisz żądać dokumentów potwierdzających oświadczenie

9 (edytowany przez wadialny 2018-06-27 21:04:09)

Odp: wykluczenie

Do katarzynka160:

Przeczytaj artykuł - link poniżej - przyda się na czarna godzinę:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zasady-skladania-oswiadczen-i-dokumentow-w-trybie-art-26-ust-3/krajowa-izba-odwolawcza-nie-zgodzila-sie-ze-stanowiskiem-prezesa-uzp-ze-w-sytuacji-gdy-zamawiajacy-przewidzial-fakultatywne-prze

Przeczytaj też uchwałę KIO/KU 20/17 - link poniżej:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/35099/KIO-KU-20-17.pdf

Pozdrawiam. wadialny