26

Odp: Stosowanie odwróconej procedury art. 24aa

Przejawiasz elementarne braki i totalne lenistwo.

27

Odp: Stosowanie odwróconej procedury art. 24aa

art 26 ust 1 lub 2

28

Odp: Stosowanie odwróconej procedury art. 24aa

Witam,
podczepię się do wątku tyle, że w innej nieco kwestii.

Wykonawca najwyżej oceniony nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków. Teraz powinnam wezwać drugiego z kolei. Czy jednocześnie informuję tego pierwszego, że odrzucam jego ofertę czy zawiadamiam go dopiero w momencie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty?

29

Odp: Stosowanie odwróconej procedury art. 24aa

Jeśli wykonawca nie prześle dokumentów pomimo wezwania do uzupełnienia to należy go wykluczyć z postępowania. Możesz od razu poinformować wszystkich wykonawców o wykluczeniu danego wykonawcy (art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - NIEZWŁOCZNIE) z postępowania i wezwać wykonawcę który jest drugi w kolejności do złożenia dokumentów

30

Odp: Stosowanie odwróconej procedury art. 24aa

Mogę czyli nie muszę? Jak wygląda to ustawowo.

31

Odp: Stosowanie odwróconej procedury art. 24aa

Najlepiej od razu po wykluczeniu poinformować o tej sytuacji, patrz na art. 92.1

32 (edytowany przez gosiak12 2018-07-12 11:32:06)

Odp: Stosowanie odwróconej procedury art. 24aa

A jeżeli nie powiadomiłam niezwłocznie, wystąpiłam do drugiego z kolejności - ten złożył prawidłowe dokumenty. To czy mogę informację o wykluczeniu zawrzeć łącznie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty?

33

Odp: Stosowanie odwróconej procedury art. 24aa

TAK, teraz to już obowiązkowo

34

Odp: Stosowanie odwróconej procedury art. 24aa

z wezwania z 26 ust 1 lub 2 - 10 lub 5 dni w zależności od wielkości postępowania, z art 26 ust 3 ty wskazujesz rozsądny termin