Temat: Referencja

Zawsze stałam na stanowisku iż referencja powinna zawierać informacje na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawce warunku udziału w postępowaniu. Aż do teraz gdy zdarzyło mi się iż złożona referencja nie ma tych informacji. Wczytując się w artykuły i kilka orzeczeń KIO dochodzę do wniosku że byłam w błędzie.
Możecie mnie nakierować na właściwy tok myślenia.
To znaczy czy referencja rzeczywiście jak to czytałam ma potwierdzić wyłącznie jego należyte wykonanie w przypadku usługi i Zamawiający nie może wymagać aby zawierała np. szczegółowo określony zakres, datę wykonania, termin. Wykonawca w składanym wykaz usług musi przedstawić takie informacje, które będą spełniać stawiane warunki udziału w postępowaniu.
?????

2 (edytowany przez mickeymouse 2018-11-20 08:25:51)

Odp: Referencja

TAK.

Rolą wykazu robót/usług jest określenie cech charakterystycznych wykonanych prac - do wykazania spełnienia warunku udziału a referencje są poświadczeniem, że prace te zostały wykonane prawidłowo.

KIO z 4 sierpnia 2015 r. (sygn. akt KIO 1543/15) referencja nie musi określać czasu ani miejsca realizacji usługi
KIO z 6 lipca 2017 r. (sygn. akt KIO 1216/17) referencja nie musi potwierdzać wszystkich wykonanych czynności

Tak na zdrowy rozsądek - trudno, aby wykonawca w referencjach wykazywał mówiąc kolokwialnie - każdą wykonaną klamkę...

3

Odp: Referencja

podepnę się
warunek budowa lub rozbudowa obiektu, oferent w wykazie  wpisał rozbudowa a w referencjach jak byk pisze "przebudowa" to jednak nie to samo moim zdaniem
1) wezwać z 26 ust 3 do wyjaśnień - tylko nic nie wyjaśni pewnie bo co tu wyjaśniać
2) wykluczyć 
3) oddać wadium (oferta najkorzystniejsza)
4) unieważnić postępowanie (nie stać nas na następną)

4 (edytowany przez memphis 2018-11-20 09:44:15)

Odp: Referencja

W wyniku przebudowy nie następuje zmiana charakterystycznych parametrów obiektu, a w wyniku rozbudowy - chociaż w PB nie ma definicji - już tak.
Moim zdaniem do wyjaśnienia - może poprzedni zamawiający stosował obydwa sformułowania jako synonimy i zrobił błąd w referencjach...

.

5

Odp: Referencja

Jeśli masz czas to ja bym skorzystała z możliwość par 2 ust 6  rozporządzenia i zwróciła się do podmiotu który wystawił referencję z zapytaniem czy wykonana robota obejmowała również budowę lub rozbudowę obiektu.

6

Odp: Referencja

obrys zewnętrzny budynku się ponoć nie zmienił

7

Odp: Referencja

Myślę, że sama nazwa inwestycji może jedynie sugerować rodzaj prac, jaki był wykonywany natomiast nie przesądza to o faktycznym rodzaju wykonywanych prac, tym bardziej, że poszczególne formy budowy mogą występować łącznie (np. odbudowa z rozbudową). Te same prace na jednej inwestycji mogą oznaczać remont, a na innej przebudowę... Należałoby wyjaśnić.

8

Odp: Referencja

zapis przebudowa pojawia się kilka razy w treści referencji natomiast słowo rozbudowa ani razu nawet w tytule

9

Odp: Referencja

ogólnie przebudowa jest zakresem mniejszym niż rozbudowa bo w rozbudowie mieszczą się jeszcze pojęcia dobudowa, lub nadbudowa smile. Ogólnie wykonując przebudowę niekoniecznie spełnia się warunki rozbudowy.

10 (edytowany przez mickeymouse 2018-11-20 12:42:07)

Odp: Referencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 20 czerwca 2017 r. przypomniał, że rozbudowa należy do zbiorczej kategorii budowy i stanowi kategorię inną niż "przebudowa". Jak wyjaśnił Sąd, przez rozbudowę należy rozumieć wykonanie takich robót, które powodują zmianę charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego wskazanych przykładowo w art. 3 pkt 7a p.b., tj. kubatury, wysokości, długości, szerokości bądź liczby kondygnacji."

"Rozbudowa obiektu prowadzi więc zawsze do powstania nowej substancji budowlanej, natomiast przy przebudowie dochodzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych, jednakże "parametry charakterystyczne" pozostają niezmienione." (II SA/Rz 334/17)

Cały artykuł: http://szolajski.com/publikacje/prawo-nieruchomosci/pojecie-przebudowy-prawie-budowlanym/