Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności oceny ofert w postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia

Elektronizacja zamówień publicznych – informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy platformy e-zamówienia

Informujemy, że 12 marca 2018 roku Ministerstwo Cyfryzacji unieważniło dokonaną w dniu 27 lutego 2018 r. czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy Enterprise Services Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, oraz informuje o przystąpieniu do powtórzenia czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu.

Ostatnie wpisy