Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2020

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi numer Informatora za okres lipiec – wrzesień 2020 roku.

Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych. Znajdziemy tutaj również m.in. informacje o publikowanych przepisach z zakresu zamówień publicznych, projektach aktów prawnych, interpretacje przepisów, orzeczenia, wyroki oraz opracowania analityczne powstające w UZP.

Zobacz Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2020

Ostatnie wpisy