Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2021

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejny numer Informatora za okres październik – grudzień 2021 roku.

Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych.

Znajdziemy tutaj również m.in. informacje o publikowanych przepisach z zakresu zamówień publicznych, projektach aktów prawnych, interpretacje przepisów, orzeczenia, wyroki oraz opracowania analityczne powstające w UZP.

Zobacz Informator Urzędu Zamówień Publicznych numer 4/2021

Ostatnie wpisy