INSTRUKCJE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: publikowanie ogłoszeń w DUUE

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami udostępnionymi przez Urząd Zamówień Publicznych a dotyczącymi publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zobacz instrukcję wypełnienia ogłoszenia o zamówieniu

Zobacz instrukcję wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu

Przypominamy, że od 25 października br. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze).

Ogłoszenia przygotowane z użyciem ww. formularzy należy przesyłać do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzez platformę eNotice2 lub za pomocą eSenderów, których operatorzy potwierdzili gotowość dostosowania ich do nowego stanu prawnego na 25 października 2023 r.

W przypadku chęci korzystania z usługi eNotice2, dostępnej pod adresem:  https://enotices2.ted.europa.eu/home, użytkownicy zobowiązani są do utworzenia nowego konta na tej platformie. Można przy tym wykorzystać ten sam EU login, który był stosowany w ramach eNotice.  

Postępowania wszczęte przed 25 października br. z wykorzystaniem standardowych formularzy z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 mogą być kontynuowane na platformie eNotice, której wygaśnięcie nastąpiło z dniem 31 stycznia 2024 r.

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy