Jak na platformie e-Zamowienia prawidłowo przygotować i opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy w przypadku podziału na części – instrukcja

SWZ

Na platformie e-Zamowienia znajdziemy instrukcję jak prawidłowo przygotować i opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy w przypadku podziału na części.


W postępowaniu podzielonym na części należy opublikować tyle ogłoszeń o wykonaniu umowy, ile było zawartych umów. Nie ma możliwości publikacji ogłoszenia dla dwóch lub więcej umów.

Publikacja ogłoszenia dla pierwszej części, dla której została wykonana umowa (w poniższym przykładzie jest to część 1):
Wypełniając ogłoszenie o wykonaniu umowy dla postępowania podzielonego na części, które chcemy opublikować dla jednej z części (w tym przypadku część 1) w Sekcji 3 Ogłoszenia w polu „Wybierz część do edycji” wybieramy numer części (w tym przypadku część nr 1) dla której publikujemy ogłoszenie, i w polu „Umowa dla części 1” zaznaczamy „TAK” (system automatycznie zaznacza nam NIE i trzeba zmienić na TAK ) np.:

Zobacz instrukcję

Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

 

Ostatnie wpisy