Jak należy prawidłowo zarejestrować postępowanie przez Zamawiających nie będących w grupie pilotażowej MOW?

Zamawiający nie biorący udziału w pilotażu produkcyjnym MOW, przy rejestracji postępowania zaznaczają błędnie na karcie rejestracji postępowania, że jest ono prowadzone na Platformie e-Zamówienia. Taki wybór jest nieprawidłowy, w tym przypadku bowiem prowadzi to do sytuacji, że Wykonawcy widzą to postępowanie w wyszukiwarce postępowań, w której mają się pokazywać jedynie postępowania prowadzone przez Zamawiających z grupy pilotażowej.

Możliwość prowadzenia postępowania na Platformie e-Zamówienia jako na stronie prowadzonego postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków dotyczy tylko Zamawiających z grupy pilotażowej MOW.

Ostatnie wpisy