Jakie funkcje realizuje moduł SUMY w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

System Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia ma budowę modułową. Poniżej pokażemy jakie funkcje realizowane są przez moduł ADMINISTRACJA w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia.

Moduł ADMINISTRACJA wywoływany jest z poziomu menu głównego systemu.

U dołu ekranu po lewej stronie znajdują się dodatkowe informacje:

 • Okres budżetowy – wskazuje na jakim okresie budżetowym pracujemy aktualnie
 • Kontrolka Serwera – zielona – serwer włączony, czerwona – serwer wyłączony, co oznacza brak dostępu do bazy danych.
 • Termin upływu ważności licencji – w okresie dwóch ostatnich tygodni ważności licencji termin ten podświetla się na czerwono.
 • Limit ilości użytkowników systemu przewidzianych licencją – wskazuje maksymalną ilość użytkowników jaką można dodać w module Administracja/Użytkownicy.

Realizowane funkcje:

 • Zmień hasło – funkcja ta zezwala na zmianę hasła przez samego użytkownika.
 • Okresy budżetowe – funkcja ta służy dodawaniu nowych okresów budżetowych. Okres budżetowy zawsze równy jest rokowi kalendarzowemu. Możliwa jest również edycja poszczególnych okresów. W miejscu tym określa się również kurs euro obowiązujący w zamówieniach publicznych w danym okresie budżetowym oraz domyślny próg euro.
 • Dane jednostki – funkcja służy do definiowania danych jednostki wyświetlanych w raportach generowanych w systemie.
 • Słowniki CPV – w przypadku zmiany słownika CPV umożliwia ona dodane nowego słownika.
 • Użytkownicy – funkcja służy do dodawania, edycji, zmiany statusu (Aktywny, Nieaktywny) oraz usuwania użytkownika.
 • Przedłuż licencję – funkcja służąca do przedłużania licencji. W tym miejscu wprowadza się kod przedłużający licencję na kolejny okres.

Ponadto moduł menu administracja zawiera:

 • Funkcję usuwania bazy danych – ta funkcja dostępna aktywna jest wyłącznie w przypadku posiadania uprawnień administratora i służy do całkowitego usunięcia bazy danych. Używa się jej wyłącznie w przypadku kiedy korzystamy z wersji czasowej z demonstracyjną bazą danych, którą chcemy usunąć aby zacząć wprowadzać rzeczywiste dane.
 • Informację o programie.

Ostatnie wpisy