Jakie funkcje realizuje moduł UMOWY w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

System Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia ma budowę modułową. Poniżej pokażemy jakie funkcje realizowane są przez moduł UMOWY w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. System daje możliwość wprowadzania zarówno umów jedno- jak i wielorodzajowych.

Moduł UMOWY wywoływany jest z poziomu menu głównego systemu.

U dołu ekranu po lewej stronie znajdują się dodatkowe informacje:

 • Okres budżetowy – wskazuje na jakim okresie budżetowym pracujemy aktualnie
 • Kontrolka Serwera – zielona – serwer włączony, czerwona – serwer wyłączony, co oznacza brak dostępu do bazy danych.
 • Termin upływu ważności licencji – w okresie dwóch ostatnich tygodni ważności licencji termin ten podświetla się na czerwono.
 • Limit ilości użytkowników systemu przewidzianych licencją – wskazuje maksymalną ilość użytkowników jaką można dodać w module Administracja/Użytkownicy.

Realizowane funkcje:

 • Dodawanie umowy – funkcja pozwala na wprowadzenie umowy, z uwzględnieniem daty, numeru, numeru w rejestrze dokumentów, kontrahenta, przedmiotu umowy, jej wartości oraz rodzaju. Istnieje też możliwość dodania uwag, które nie są wyświetlane w raportach a widoczne są jedynie w trybie podglądu lub edycji. System pozwala na wprowadzenie umów wieloletnich – wówczas w kolejnym okresie budżetowym konieczne będzie wejście w tryb edycji tak wprowadzonej umowy oraz uzupełnienie jej wartości i rodzaju. Umowy wieloletnie dodawane są na kolejny okres budżetowy.
 • Dodawanie podobnej umowy – funkcja pozwala na dodanie umowy podobnej do tej, na której ustawiony jest kursor.
 • Dodawanie wydatku do umowy – funkcja pozwala na dodanie do umowy, na której ustawiony jest kursor wydatku (faktura, rachunek, inne).
 • Edycja umowy – pozwala edytować istniejącą umowę.
 • Podgląd umowy – pozwala na podgląd umowy.
 • Usuwanie umowy – pozwala na usunięcie umowy. W przypadku kiedy do umowy podpięte są wydatki system zablokuje usuwanie rekordu.
 • Odświeżanie danych zawartych w kartotece.
 • Zmiana statusu – funkcja umożliwia na zmianę statusu umowy na zakończony lub anulowany. Wartości umów anulowanych nie są brane pod uwagę w podsumowaniach tabel oraz przy zestawieniach.

Dodatkowe funkcje – filtrowanie według:

 • Statusu
 • Rodzaju
 • Miesiąca roku budżetowego
 • Kontrahenta

Uwaga: system daje możliwość wprowadzania umów jedno- i wielorodzajowych.

Ostatnie wpisy