Jakie funkcje realizuje moduł WYDATKI POZOSTAŁE w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

System Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia ma budowę modułową. Poniżej pokażemy jakie funkcje realizowane są przez moduł WYDATKI POZOSTAŁE w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Moduł ten grupuje wydatki realizowane poza zamówieniami i umowami. System daje możliwość wprowadzania zarówno wydatków jedno- jak i wielorodzajowych.

Moduł WYDATKI POZOSTAŁE wywoływany jest z poziomu menu głównego systemu.

U dołu ekranu po lewej stronie znajdują się dodatkowe informacje:

 • Okres budżetowy – wskazuje na jakim okresie budżetowym pracujemy aktualnie
 • Kontrolka Serwera – zielona – serwer włączony, czerwona – serwer wyłączony, co oznacza brak dostępu do bazy danych.
 • Termin upływu ważności licencji – w okresie dwóch ostatnich tygodni ważności licencji termin ten podświetla się na czerwono.
 • Limit ilości użytkowników systemu przewidzianych licencją – wskazuje maksymalną ilość użytkowników jaką można dodać w module Administracja/Użytkownicy.

Realizowane funkcje:

 • Dodawanie wydatku – funkcja pozwala na wprowadzenie wydatku niepodpiętego do umowy lub zamówienia, z uwzględnieniem daty, rodzaju dokumentu (faktura, rachunek, inne), kontrahenta, numeru dokumentu, znacznika (dostawa, usługa, robota budowlana), wartości oraz rodzaju i kodów CPV. Istnieje też możliwość dodania uwag, które nie są wyświetlane w raportach a widoczne są jedynie w trybie podglądu lub edycji.
 • Dodawanie podobnego wydatku – funkcja pozwala na dodanie wydatku podobnego do tego, na którym ustawiony jest kursor. System posiada zabezpieczenie przed dodaniem wydatków o tym samym numerze dokumentu.
 • Edycja wydatku – pozwala edytować dany wydatek.
 • Podgląd wydatku – pozwala na podgląd wydatku.
 • Usuwanie wydatku – pozwala na usunięcie wydatku.
 • Odświeżanie danych zawartych w kartotece.

Dodatkowe funkcje – filtrowanie według:

 • Znacznika (dostawa, usługa, robota budowlana)
 • Rodzaju
 • Miesiąca roku budżetowego
 • Kontrahenta

Uwaga: system daje możliwość wprowadzania wydatków wielorodzajowych.

Ostatnie wpisy