NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Jakie funkcje realizuje moduł WYDATKI W RAMACH UMÓW I ZAMÓWIEŃ w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

System Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia ma budowę modułową. Poniżej pokażemy jakie funkcje realizowane są przez moduł WYDATKI W RAMACH UMÓW I ZAMÓWIEŃ w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Moduł ten grupuje wydatki realizowane w ramach zamówień oraz wydatki realizowane w ramach umów. System daje możliwość wprowadzania zarówno wydatków jedno- jak i wielorodzajowych.
Moduł WYDATKI W RAMACH UMÓW I ZAMÓWIEŃ wywoływany jest z poziomu menu głównego systemu.

U dołu ekranu po lewej stronie znajdują się dodatkowe informacje:

 • Okres budżetowy – wskazuje na jakim okresie budżetowym pracujemy aktualnie
 • Kontrolka Serwera – zielona – serwer włączony, czerwona – serwer wyłączony, co oznacza brak dostępu do bazy danych.
 • Termin upływu ważności licencji – w okresie dwóch ostatnich tygodni ważności licencji termin ten podświetla się na czerwono.
 • Limit ilości użytkowników systemu przewidzianych licencją – wskazuje maksymalną ilość użytkowników jaką można dodać w module Administracja/Użytkownicy.

 

 

Ekran podzielony jest na dwie części, górna część wyświetla zbiorczo umowy i zamówienia. Dolna część wydatki w ramach poszczególnych umów lub zamówień. Przesuwając kursor po kolejnych rekordach w górnej części tabeli, jeśli do danej umowy lub zamówienia przypisany jest wydatek, wówczas wyświetli się on w dolnej części tabeli. Z tego poziomu realizowane są następujące funkcje:

 • Dodawanie umowy lub zamówienia – funkcja pozwala na wprowadzenie umowy lub zamówienia, z uwzględnieniem daty, numeru, numeru w rejestrze dokumentów, kontrahenta (tylko dla umów), przedmiotu umowy lub zamówienia, wartości umowy lub wartości szacunkowej zamówienia oraz rodzaju. Istnieje też możliwość dodania uwag, które nie są wyświetlane w raportach a widoczne są jedynie w trybie podglądu lub edycji. System pozwala na wprowadzenie umów wieloletnich.
 • Dodawanie podobnej umowy lub zamówienia – funkcja pozwala na dodanie umowy lub zamówienia podobnego do tego, na którym ustawiony jest kursor.
 • Edycja – pozwala edytować istniejącą umowę lub zamówienie.
 • Podgląd – pozwala na podgląd umowy lub zamówienia.
 • Usuwanie– pozwala na usunięcie umowy lub zamówienia. W przypadku kiedy do umowy lub zamówienia podpięte są wydatki system zablokuje usuwanie rekordu.
 • Odświeżanie danych zawartych w kartotece.
 • Zmiana statusu – funkcja umożliwia na zmianę statusu umowy lub zamówienia na zakończony lub anulowany. Wartości umów anulowanych nie są brane pod uwagę w podsumowaniach tabel oraz przy zestawieniach.

Dodatkowe funkcje – filtrowanie według:

 • Statusu
 • Rodzaju
 • Miesiąca roku budżetowego
 • Typu (Umowa, Umowa wieloletnia, Zamówienie)

Uwaga: system daje możliwość wprowadzania umów wielorodzajowych i wieloletnich oraz zamówień wielorodzajowych.

Funkcje realizowane w dolnej części tabeli:

 • Dodawanie wydatku do umowy lub zamówienia (dotyczy wyłącznie umów lub zamówień ze statusem Otwarte) – funkcja pozwala na wprowadzenie wydatku, zarówno do umowy jak i zamówienia, z uwzględnieniem daty, rodzaju dokumentu (faktura, rachunek, inne), kontrahenta, numeru dokumentu, kontrahenta, znacznika (dostawa, usługa, robota budowlana), wartości oraz rodzaju i kodów CPV. Istnieje też możliwość dodania uwag, które nie są wyświetlane w raportach a widoczne są jedynie w trybie podglądu lub edycji.
 • Dodawanie podobnego wydatku – funkcja pozwala na dodanie wydatku podobnego do tego, na którym ustawiony jest kursor.
 • Edycja wydatku – pozwala edytować dany wydatek.
 • Podgląd wydatku – pozwala na podgląd wydatku.
 • Usuwanie wydatku – pozwala na usunięcie wydatku.

Dodatkowe funkcje dostępne w dolnej części tabeli – filtrowanie według:

 • Kontrahenta

Uwaga: system daje możliwość wprowadzania wydatków wielorodzajowych.

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77741
Liczba postów: 141169
Liczba tematów: 17696

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie