Jakie funkcje realizuje moduł ZAMÓWIENIA w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

System Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia ma budowę modułową. Poniżej pokażemy jakie funkcje realizowane są przez moduł ZAMÓWIENIA w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. System daje możliwość wprowadzania zarówno zamówień jedno- jak i wielorodzajowych.

Moduł ZAMÓWIENIA wywoływany jest z poziomu menu głównego systemu.

U dołu ekranu po lewej stronie znajdują się dodatkowe informacje:

 • Okres budżetowy – wskazuje na jakim okresie budżetowym pracujemy aktualnie
 • Kontrolka Serwera – zielona – serwer włączony, czerwona – serwer wyłączony, co oznacza brak dostępu do bazy danych.
 • Termin upływu ważności licencji – w okresie dwóch ostatnich tygodni ważności licencji termin ten podświetla się na czerwono.
 • Limit ilości użytkowników systemu przewidzianych licencją – wskazuje maksymalną ilość użytkowników jaką można dodać w module Administracja/Użytkownicy.

Realizowane funkcje:

 • Dodawanie zamówienia – funkcja pozwala na wprowadzenie zamówienia, z uwzględnieniem daty, numeru, numeru w rejestrze dokumentów, przedmiotu zamówienia, szacowanej wartości oraz rodzaju. Istnieje też możliwość dodania uwag, które nie są wyświetlane w raportach a widoczne są jedynie w trybie podglądu lub edycji.
 • Dodawanie podobnego zamówienia – funkcja pozwala na dodanie zamówienia podobnego do tego, na którym ustawiony jest kursor.
 • Dodawanie wydatku do zamówienia – funkcja pozwala na dodanie do zamówienia, na którym ustawiony jest kursor wydatku (faktura, rachunek, inne).
 • Edycja zamówienia – pozwala edytować istniejące zamówienie.
 • Podgląd zamówienia – pozwala na podgląd zamówienia.
 • Usuwanie zamówienia – pozwala na usunięcie zamówienia. W przypadku kiedy do zamówienia podpięte są wydatki system zablokuje usunięcie rekordu.
 • Odświeżanie danych zawartych w kartotece.
 • Zmiana statusu – funkcja umożliwia na zmianę statusu zamówienia na zakończony lub anulowany. Wartości zamówień anulowanych nie są brane pod uwagę w podsumowaniach tabel oraz przy zestawieniach.

Dodatkowe funkcje – filtrowanie według:

 • Statusu
 • Rodzaju
 • Miesiąca roku budżetowego

Uwaga: system daje możliwość wprowadzania zamówień jedno- i wielorodzajowych.

Ostatnie wpisy