Macedonia Północna członkiem Porozumienia ws. Zamówień Rządowych (GPA)

W dniu 30 października br. Macedonia Północna stała się członkiem Porozumienia WTO w sprawie Zamówień Rządowych (GPA 2012), co oznacza, że z jednej strony zyskała nowe możliwości dostępu do rynku zamówień publicznych innych państw członkowskich GPA, w tym do rynków zamówień publicznych państw członkowskich UE, z drugiej zaś otworzyła jednocześnie swój własny rynek zamówień dla innych stron GPA i zobowiązując się do zwiększenia przejrzystości i wydajności swoich procedur zamówień publicznych.

Macedonia Północna stanie się 49 członkiem WTO związanym GPA 2012., które jest najważniejszym z międzynarodowych porozumień w dziedzinie zamówień publicznych, z uwagi na liczbę uczestniczących państw i zakres udostępnionych zamówień

Źródło: https://www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy