Nowa funkcjonalność na platformie e-zamowiena dla grupy zakupowej

SWZ

Na Platformie e-Zamówienia została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca zamawiającemu, który nie prowadził postępowania, tj. nie rejestrował postępowania na Platformie i nie zamieszczał ogłoszenia o wyniku postępowania, zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zmianie umowy i ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Funkcjonalność ta ma zastosowanie w szczególności do zamówień udzielanych przez Centralnego Zamawiającego, zamawiających wspólnie udzielających zamówienia (w ramach tzw. grupy zakupowej) oraz w przypadku przekształceń organizacyjnych i prawnych zamawiających.

W celu zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy lub ogłoszenia o wykonaniu umowy należy w formularzu nowego ogłoszenia wybrać przycisk: Dodaj ogłoszenie bez rejestracji postępowania, wpisać numer OCDS postępowania, z którego chcemy zamieścić ogłoszenie o zmianie umowy lub ogłoszenie o wykonaniu umowy i kliknąć przycisk Szukaj. Następnie po weryfikacji wyświetlonych numerów ogłoszeń należy wybrać właściwy rodzaj ogłoszenia.

Zobacz pełną instrukcję postępowania

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy