Nowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Z dniem 18 grudnia 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołała na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pana Huberta Nowaka.

Hubert Nowak – radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. Od 15 grudnia 2016 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa UZP. Od dnia 14 września 2018 r. pełniący obowiązki Prezesa Urzędu. Z dniem 18 grudnia 2018 r. powołany na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Wcześniej od 2009 r. równolegle właściciel Kancelarii Prawnej, członek organów spółek kapitałowych. Prezes firmy konsultingowej w zakresie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych oraz współwłaściciel firmy z branży projektowania i nadzorów budowlanych. W latach 2003-2008 pracował w NFOŚiGW, w tym jako dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych. Odpowiedzialny był za kontrolę zamówień publicznych w sektorze środowiska finansowanych ze środków UE. We wcześniejszych latach swojej kariery zawodowej prowadził postępowania o zamówienia publiczne w UKE. Był również kontrolerem zamówień publicznych w UZP.

W swojej ścieżce zawodowej Hubert Nowak kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO. Prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne.  Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP.  Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Dodatkowo uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School – University of Navarra i KSAP.

Zobacz informację o wynikach naboru

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy