Odstąpienie od umowy na budowę Platformy e-Zamówienia.