Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy – rekomendacje Prokuratorii Generalnej

Informujemy, że Prokuratoria Generalna opublikowała rekomendacje dotyczące bardzo ważnych, a jednocześnie budzących w praktyce wiele wątpliwości prawnych postanowień umów dotyczących odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenia umowy. Prokuratoria przygotowała ten dokument na bazie swojego doświadczenia w celu promowania dobrych praktyk kontraktowych.

Rekomendacje z założenia mają charakter doradczy i nie są wiążące dla podmiotów reprezentujących Skarb Państwa ani dla innych uczestników obrotu. Niemniej, stosowanie rekomendacji może przyczynić się do ujednolicenia praktyki podmiotów i jednostek szeroko rozumianego sektora publicznego oraz zwiększyć efektywność zabezpieczenia interesów kontraktowych podmiotów publicznych.

Zobacz Rekomendacje

Ostatnie wpisy