Ogłoszone przetargi w branży fotowoltaicznej – podsumowanie II kwartału 2018 r.

Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży fotowoltaicznej w II kwartale 2018 roku. Wynika z niego, że w Polsce w tym okresie ogłoszono 647 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą. W porównaniu do poprzedniego kwartału, branża odnotowała wzrost na poziomie 19%. Ilości ogłaszanych przetargów w poszczególnych miesiącach to: kwiecień – 236, maj – 207, czerwiec – 204.

Źródłem zebranych danych do raportu były w głównej mierze ogłoszenia publikowane w: Internecie (325), BZP (207), Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (115).

Najwięcej ogłoszeń przetargów fotowoltaicznych w II kwartale 2018 roku dotyczyło postępowań na „usługi, wykonanie” – to 345. Przetargi na „usługi , wykonanie, dostawy” – 242 postepowania, a przetargi na „dostawy” – 60 ogłoszeń.

Na terenie województwa lubelskiego opublikowano najwięcej ogłoszeń w Polsce w branży fotowoltaicznej – 178. Różnica pomiędzy liderem a kolejnym województwem jest znacząca. W świętokrzyskim, które znalazło się na drugim miejscu pod względem ilości ogłoszonych postępowań przetargowych pojawiło się 61 ogłoszeń.

Cały raport dostępny na stronie: https://www.pressinfo.pl/raporty-branzowe/raport-ogloszone-przetargi-w-branzy-fotowoltaicznej-podsumowanie-ii-kwartalu-2018-r.html

Ostatnie wpisy