OPINIA UZP: Gwarancja wadialna w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię dotyczącą gwarancji wadialnej w kontekście terminu związania ofertą i żądania zapłaty w terminie jej obowiązywania. Opinia uwzględnia najnowsze stanowiska Sądu Zamówień Publicznych. Zachęcamy do lektury

Zobacz treść opinii

Źródło: www.uzp. gov.pl

Ostatnie wpisy