OPINIA UZP: Zamówienia organizowane przez szkoły wyższe.

Prezesa UZP przygotował opinię dotyczącą zagadnień związanych z zamówieniami organizowanymi przez szkoły wyższe.

Opinia dotyczy istotnych kwestii z punktu widzenia praktycznego organizowania procesu udzielania zamówień publicznych przez szkoły wyższe, a także działania organów kontrolnych. Poruszone w niej zostały kwestie m.in.:
• interpretacji wyłączeń obowiązku stosowania Pzp z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz z art 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
• szacowania wartości zamówienia, zamówień mieszanych w kontekście szacowania wartości zamówienia,
• interpretacji art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w kontekście zakupu dostępu do zagranicznych baz danych i informacji bibliotecznej oraz interpretacji art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zobacz treść opinii

Ostatnie wpisy