NowePrzetargi.pl

….

Opinie mec. Łukasz Mackiewicz

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, trener, doradca i wykładowca studiów podyplomowych z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Ciekawie prowadzone szkolenie. Tematyka przekazana jasno i zrozumiale.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Szkolenie wyjaśniło wszystkie wątpliwości.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.06.09]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Świetnie przeprowadzone.

 

Starszy Inspektor / Jednostka oświaty [2017.06.09]:

Szkolenie profesjonalne i bardzo przydatne.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Szkolenie merytoryczne, oparte na przykładach.

 

Starszy Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.06.09]:

Szkolenie bardzo ciekawe. Dużo przydatnych informacji.

 

/ Jednostka sektorowa [2017.06.09]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób rzetelny.

 

Zaopatrzeniowiec / Jednostka oświaty [2017.06.09]:

Podano praktyczne informacje, oparte na przykładach.

 

Referent / Jednostka sportu i rekreacji [2017.06.09]:

Szkolenie spełnia oczekiwania. Dobrze przygotowane.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.03.31]:

Szkolenie bardzo ciekawe – zwłaszcza przykłady. Bardzo duża wiedza prowadzącego.

 

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.03.31]:

Szkolnie przeprowadzone w miłej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomogą mi w mojej pracy.

 

/ Jednostka oświaty [2017.03.31]:

Otrzymałam przydatne informacje n interesujący mnie temat. Otrzymane materiały szkoleniowe ułatwią pracę zawodową.

 

Specjalista / Jednostka samorządowa [2017.03.31]:

Szkolenie zostało przeprowadzone zostało w sposób merytoryczny. Wykładowca przeplatał wykłady ciekawymi przykładami i opiniami, które będę mógł wykorzystać w pracy zawodowej.

 

/ [2017.03.31]:

Przydatne wiadomości.

 

Kierownik / Jednostka kultury [2017.02.27-28]:

Bardzo przydatny zbiór najważniejszych informacji ze wskazaniem istotnych zmian i ich interpretacji. Kompleksowe spojrzenie na zagadnienie zamówień publicznych.

 

/ Jednostka oświaty [2017.02.27-28]:

Szkolenie profesjonalnie poprowadzone. Przekazano informacje ważnie i przydatne.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2017.02.27-28]:

Bardzo profesjonalne i szczegółowe szkolenie.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.02.27-28]:

Niezwykle przydatne szkolenie. Prowadzący w bardzo zrozumiały i ciekawy sposób wyjaśnił procedury.

 

Specjalista / Jednostka komunalna [2017.02.27-28]:

Szkolenie przystępnie prowadzone, profesjonalne.

 

Dyrektor / Jednostka budżetowa [2017.02.27-28]:

Bardzo dobre szkolenie systematyzujące wiedzę na temat całego procesu przebiegu zamówienia publicznego.

 

/ Jednostka mundurowa [2017.02.27-28]:

Szkolenie adekwatne do potrzeb, właściwie przygotowane.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2017.02.27-28]:

Wykładowca w sposób profesjonalny i ciekawy przedstawił zagadnienia związane z Prawem zamówień publicznych.

 

Kierownik / Firma prywatna [2017.02.27-28]:

Szkolenie merytoryczne, fachowe.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Szkolenie bardzo przydatne. Kompleksowe, fachowe, poparte licznymi przykładami. Wykładowca w jasny i precyzyjny sposób przedstawia formalizmy.

 

Referent / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo przydatne informacje. Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty, zrozumiały.

 

Główny Specjalista / Firma prywatna [2017.02.23-24]:

Bardzo dobre szkolenie. Trener z dużą wiedzą.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka sportu i rekreacji [2017.02.23-24]:

Bardzo przydatna, dobrze przekazana wiedza.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.02.23-24]:

Bardzo przydatne informacje przekazane w przystępny sposób.

 

Starszy Specjalista / Jednostka badawczo – rozwojowa [2017.02.23-24]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.02.23-24]:

Zwięźle i na temat.

 

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.23-24]:

Szkolenie przydatne na wysokim poziomie merytorycznym.

 

Kierownik Działu / Jednostka samorządowa [2017.02.16-17]:

Szkolenie było bardzo profesjonalne. Tematyka w pełni odpowiadała moim potrzebom. Prowadzący posiada dogłębną, aktualną wiedzę w zakresie tematyki szkolenia.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2017.02.16-17]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, przydatne informacje oraz materiały szkoleniowe.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2017.02.16-17]:

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.02.16-17]:

Dobry dobór materiałów. Fachowa wiedza wykładowcy. Praktyczne podejście do zagadnienia.

 

Radca Prawny / Firma prywatna [2017.02.16-17]:

Bardzo dużo wiedzy merytorycznej.

 

Kierownik Działu / Jednostka terytorialna [2017.02.16-17]:

Szkolenie przydatne, dużo praktycznych przykładów i dyskusji.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2017.02.16-17]:

Zwięźle i na temat.

 

Główny Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.16-17]:

Merytoryczne treści.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Szkolenie bardzo dobre, przydatne informacje. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany, potrafi zainteresować uczestników.

 

Kierownik / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2017.02.10]:

szkolenie rzeczowe, prowadzący w sposób ciekawy przedstawił zakres przedmiotowy szkolenia.

 

Specjalista / Jednostka terytorialny [2017.02.10]:

Szkolenie bardzo przydatne. Poszerzające wiedzę o zamówieniach publicznych.

 

Główna Księgowa / Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Prowadzący posiada bardzo dobrą wiedzę.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Wiedza przekazywana w sposób zrozumiały, klarowny i wyczerpujący. Wykładowca odpowiada na pytania słuchaczy.

 

/ Jednostka budżetowa [2017.02.10]:

Interesujący sposób przekazywania wiedzy. Przekazane informacje będą przydatne w pracy.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Szkolenie rzeczowe i interesujące.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2017.02.10]:

Szkolenie przeprowadzone rzetelnie, solidnie i profesjonalnie. Wykładowca w sposób ciekawy i precyzyjny przekazał swoją wiedzę słuchaczom.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.02.10]:

Szkolenie bardzo przydatne. Prowadzący posiada bardzo konkretną wiedzę i doskonale odnajduje się w przepisach ustawy.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.02.02-03]:

Przydatne informacje systematyzujące wiedzę. Ciekawe przykłady z orzecznictwa.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2017.02.02-03]:

Szkolenie przydatne. Informacje przekazywane przez wykładowcę do wykorzystania w praktyce (dużo przykładów, analiza przepisów).

 

Kierownik Działu / Jednostka terytorialny [2017.02.02-03]:

Bardzo pozytywne szkolenie. Duża wiedza wykładowcy.

 

/ Jednostka terytorialna [2017.02.02-03]:

Szkolenie ciekawe, wiele praktycznych rozwiązań. Prowadzone w miłej atmosferze.

 

Specjalista / Firma prywatna [2017.02.02-03]:

Bardzo konkretny prowadzący. Możliwość zadawania pytań w każdym momencie szkolenia. Przydatne materiały i przykłady.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2017.02.02-03]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób przejrzysty, komunikatywny. Tematyka bardzo dobrze wytłumaczona.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2017.02.02-03]:

Szkolenie merytorycznie bardzo dobre. Konkretny i dobrze przygotowany wykładowca.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka oświaty [2017.02.02-03]:

Szkolenie przeprowadzone konkretnie, rzeczowo, zgodnie z założoną tematyką.

 

Radca Prawny / Jednostka budżetowa [2017.02.02-03]:

Szkolenie merytoryczne, przeprowadzone w dynamiczny sposób. Dużo przykładów z praktyki.

 

/ Jednostka komunalna [2017.02.02-03]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Wykładowca posiada ogromną wiedzę w zakresie Prawa zamówień publicznych.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka oświaty [2017.01.23-24]:

Szkolenie bardzo konkretne, przydatne w pracy. Informacje popart przykładami. Istotne podsumowania.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.23-24]:

Wiedza przekazywana bardzo szczegółowo i zrozumiale. Udzielono wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.01.23-24]:

Szkolenie bardzo dobre. Stanowi dobrą pomoc w przyswojeniu nowelizacji.

 

Radca Prawny / Jednostka samorządowa [2017.01.23-24]:

Szkolenie fachowe, rzetelne, intensywne.

 

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2017.01.23-24]:

Rzeczowe, fachowe.

 

Główny Księgowy / Jednostka terytorialna [2017.01.23-24]:

Szkolenie wyczerpujące. Dobre materiały szkoleniowe.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.23-24]:

Bardzo przydatne szkolenie, które poszerzyło moją wiedzę.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2017.01.23-24]:

Bardzo merytoryczne i przydatne szkolenie.

 

Specjalista / Jednostka samorządowa [2017.01.23-24]:

Szkolenie merytorycznie dobrze przygotowane. Trener przekazuje informacje w bardzo dostępny sposób.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2017.01.23-24]:

Wysoki poziom merytoryczny. Przydatne materiały szkoleniowe.

 

Kierownik / Jednostka sektorowa [2017.01.20]:

szkolenie bardzo profesjonalne, rzeczowe. Wykładowca posiada ogromną wiedzę i umiejętność przekazania kluczowych wiadomości

 

Kierownik / Jednostka sektorowa [2017.01.20]:

Szkolenie bardzo interesujące, tematyka szkolenia dostosowana do potrzeb uczestników. Zwrócono uwagę na bardzo istotne zmiany w obowiązujących przepisach.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2017.01.20]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Wiedza, którą uzyskałam pozwoli na lepsze efekty pracy.

 

Referent / Jednostka samorządowa [2017.01.20]:

Szkolenie prowadzone jest prostym, zrozumiałym językiem. Plusem jest podawanie przez prowadzącego przykładów praktycznych.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.20]:

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane. Informacje przekazywane w zrozumiały sposób.

 

Referent / Jednostka terytorialna [2017.01.20]:

Szkolenie w wyczerpujący sposób przedstawiło zagadnienia. Wykładowca konkretny, rzeczowy, sympatyczny.

 

Specjalista / Jednostka sektorowa [2017.01.20]:

Wykładowca posiada ogromną wiedzę z zamówień publicznych.

 

/ Jednostka samorządowa [2017.01.20]:

Informacje przekazywane w bardzo zrozumiały sposób.

 

Inspektor / Jednostka oświaty [2017.01.20]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2017.01.17]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny i praktyczny.

 

Referent ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2017.01.17]:

Szkolenie odbyło się w sposób fachowy, wyczerpało swój zakres.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.17]:

Przekazano szereg przydatnych informacji.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2017.01.17]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Profesjonalny prowadzący.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.17]:

Bardzo dobry prowadzący. Szkolenie bardzo praktyczne.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2017.01.17]:

Prowadzący rzetelnie prowadził szkolenie. W sposób wyczerpujący odpowiadał na wszelkie pytania.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2017.01.17]:

Szkolenie doskonałe. Wiadomości przekazane w sposób profesjonalny, przejrzysty i czytelny.

 

Kierownik / Firma prywatna [2016.12.08-09]:

Bardzo przydatne szkolenie. Prowadzący w bardzo ciekawy sposób przedstawia informacje, odpowiada na pytania. Potrafi przekazać swoją wiedzę w ciekawy i przystępny sposób.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.12.08-09]:

Intensywny kurs zawierający szczegółowe informacje na temat zmian w zamówieniach publicznych. Bardzo dobre podsumowanie nowelizacji.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2016.12.08-09]:

Szkolenie prowadzone merytorycznie i profesjonalnie.

 

Kierownik / Jednostka komunalna [2016.12.08-09]:

Prowadzące bardzo profesjonalnie przedstawia szereg zmian wprowadzonych nowelizacją.

 

/ Jednostka kultury [2016.12.08-09]:

Profesjonalnie, rzetelnie i na temat. Szkolenie spełnia moje oczekiwania.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.12.08-09]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Angażujące uczestników. Organizacja szkolenia bez zarzutu.

 

Kierownik / Firma prywatna [2016.12.08-09]:

Jestem bardzo zadowolony z zakresu i sposobu prowadzenia szkolenia.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.12.08-09]:

Szkolenie ciekawe i przydatne. Bardzo dobrze prowadzone, z przykładami z życia.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2016.12.08-09]:

Szkolenie prowadzone w sposób jasny, logiczny, bez monotonii.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.12.08-09]:

Szkolnie profesjonalne. Duża wiedza prowadzącego.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka kultury [2016.12.08-09]:

Tematyka przedstawiona w sposób jasny, przejrzysty i uporządkowany, poparta przykładami praktycznymi.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.11.14]:

Bardzo pouczające szkolenie. Wyjaśniło wiele wątpliwości.

 

/ Jednostka sektorowa [2016.11.14]:

Szkolenie przydatne, profesjonalnie przeprowadzone.

 

Kierownik / Jednostka sektorowa [2016.11.14]:

Konkretne, dynamiczne szkolenie.

 

/ Jednostka sektorowa [2016.11.14]:

Szkolenie bardzo przydatne, znacznie ułatwi pracę.

 

Kierownik / Jednostka sektorowa [2016.11.14]:

Szkolenie merytoryczne, czytelne.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.11.14]:

Szkolenie bardzo przydatne. Przeprowadzone sprawnie i merytorycznie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.11.9-10]:

Dobrze dobrany trener. Szkolenie o szerokim zakresie. Zaprezentowane w czytelny i rzeczowy sposób.

 

/ Firma prywatna [2016.11.9-10]:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Prowadzący dobrze przygotowany i chętnie udzielający odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Inspektor / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.11.9-10]:

Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i posiada umiejętność przekazania swojej wiedzy. Ciekawy i interesujący sposób prowadzenia.

 

Starszy Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.11.9-10]:

Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu. Bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry wykładowca.

 

/ Jednostka administracji centralnej [2016.11.9-10]:

Szkolenie systematyzujące wiedzę. Przejrzyście przekazywane informacje.

 

Specjalista / Jednostka komunalna [2016.11.9-10]:

Rzeczowe, szczegółowe, spójne informacje. Szkolenie przeprowadzone w bardzo dobry i przejrzysty sposób.

 

Starszy Specjalista / Jednostka administracji centralnej [2016.11.9-10]:

Merytoryczna i rzeczowa wiedza. Bardzo dobry wykładowca. Ciekawe przykłady.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.11.9-10]:

Szkolenie wzorowo przeprowadzone!

 

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.11.9-10]:

Szkolenie konkretne i rzeczowe.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2016.11.9-10]:

Szkolenie zgodne z oczekiwaniami. Zagadnienia omówiono kompleksowo.

 

Inspektor / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.11.9-10]:

Szkolenie przydatne, systematyzujące wiedzę.

 

Dyrektor / Jednostka budżetowa [2016.09.20]:

Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę, w sposób bardzo merytoryczny.

 

Starszy Inspektor / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.09.20]:

Szkolenie prowadzone przejrzyście i interesująco. Przekazane informacje przydadzą się mojej pracy zawodowej.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.09.20]:

Szkolenie bardzo dobre pod względem uzyskanych informacji. Bardzo dobra znajomość nowych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Referent / Jednostka samorządowa [2016.09.20]:

Szkolenie bardzo przydatne. Prowadzone w przejrzysty sposób.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.09.20]:

Szkolenie bardzo merytoryczne i przydatne. Pozwoli na lepsze przygotowanie się do prowadzenie procedur zgodnie z nowymi przepisami.

 

Referent / Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.20]:

Szkolenie merytoryczne, bardzo przydatne.

 

Dyrektor / Jednostka oświaty [2016.09.20]:

Trafne ujęcie tematu. Dobrze omówione zmiany ustawy, uzasadnienie nowych zapisów ustawy.

 

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.09.20]:

Prowadzący posiada bardzo dużą wiedzę i potrafi ją fachowo przekazać. Polecam.

 

Zastępca Kierownika / Jednostka budżetowa [2016.09.20]:

Szkolenie prowadzone dynamicznie.

 

Kierownik / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.09.20]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób fachowy, rzetelny.

 

Dyrektor / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.09.20]:

Szkolenie bardzo przydatne, treściwe, godne polecenia.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.20]:

Szkolenie zawierało wiele praktycznych wiadomości.

 

Sekretarz / Jednostka samorządowa [2016.09.20]:

Bardzo dobrze przygotowany wykładowca. Dobrze opracowane materiały szkoleniowe.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.09.15-16]:

Bardzo dobry wybór. Szkolenie poparte przykładami, prowadzone w zrozumiały sposób.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.09.15-16]:

Wykład trafiający do słuchaczy. Prowadzący pewnie odpowiada na wszystkie pytania. Jasny przekaz informacji.

 

/ Jednostka administracji centralnej [2016.09.15-16]:

Bardzo ciekawe szkolenie. Interesujący sposób prowadzenia zajęć, angażujący uczestników.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2016.09.15-16]:

Szkolenie prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Konkretny i jasny przekaz merytoryczny.

 

Inspektor / Jednostka komunalna [2016.09.15-16]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Poruszone treści pozwolą mi na właściwe stosowanie ustawy.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.09.15-16]:

Informacje bardzo przydatne do wykorzystania w pracy. Szkolenie prowadzone w sposób bardzo dostępny dla uczestników. Wykładowca prezentuje wysoką kulturę i odpowiednią wiedzę, którą potrafi przekazać. Odpowiada na wszystkie pytania.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.09.15-16]:

Prowadzący posiada ogromną wiedzę i potrafi ją w sposób zrozumiały przekazać.

 

/ Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.15-16]:

Szkoleni merytoryczne, poparte przykładami. Rzeczowo i przystępnie wytłumaczone.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.09.15-16]:

Szkolenie profesjonalne. Trafne rady, pomocne wskazówki.

 

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.09.15-16]:

Przydatne informacje, jasno przekazane. Prowadzący świetnie przygotowany merytorycznie. Plusem są odpowiedzi na pytania uczestników udzielane na bieżąco.

 

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.09.15-16]:

Szkolenie bardzo przydatne. Ciekawie prowadzone.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka mundurowa [2016.09.15-16]:

Szkolenie dobrze zorganizowane. Kompetentny wykładowca. Czytelny przekaz.

 

Główny Specjalista / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.09.14]:

Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone profesjonalnie. Prowadzący wykazał się dużą wiedzą, którą przekazywał w bardzo konkretny sposób.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.09.14]:

Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Kompetentny wykładowca. Jasny i zrozumiały przekaz.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.09.14]:

Szkolenie bardzo przydatne w mojej pracy.

 

Zastępca Dyrektora / Jednostka terytorialna [2016.09.14]:

Prowadzący w profesjonalny sposób przekazał wiedzę uczestnikom szkolenia.

 

/ Jednostka terytorialna [2016.09.14]:

Szkolenie merytoryczne.

 

Kierownik / Firma prywatna [2016.09.14]:

Szkolenie praktyczne i ciekawe.

 

Starszy Inspektor / Jednostka terytorialna [2016.09.14]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.09.07]:

Świetne szkolenie. Bardzo dobry przekaz praktycznych informacji. Przydatne materiały.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.09.07]:

Szkolenie praktyczne i przydatne. Materiały i wiedza prowadzącego na wysokim poziomie.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.07]:

Szkolenie bardzo merytoryczne z praktycznymi przykładami do wykorzystania w pracy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.07]:

Szkolenie konkretne. Przeprowadzone w sposób profesjonalny.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.07]:

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Informacje przekazywane przejrzyście.

 

Samodzielny Referent / Jednostka mundurowa [2016.09.07]:

Wykładowca w prosty i zrozumiały sposób przekazywał informacje.

 

Inspektor / Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.07]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, profesjonalne, poparte przykładami.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.09.07]:

Informacje przekazane bardzo przystępnie, bardzo dobrze opracowane.

 

/ Jednostka oświaty [2016.09.07]:

Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie wykładowca. Odpowiednie materiały szkoleniowe.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.09.07]:

Przekazano ważne informacje dotyczące nowelizacji. Dobrze omówiono problemy związane z prawidłowym opisem przedmiotu zamówienia.

 

Referent / Jednostka komunalna [2016.08.29]:

Szkolenie przeprowadzone fachowo i rzetelnie. Informacje zostały poparte przykładami co znacznie poprawia zrozumienie problematycznych kwestii.

 

Starszy Specjalista / Jednostka mundurowa [2016.08.29]:

Szkolenie bardzo wyczerpujące i dużo wyjaśniające. Przydatne.

 

Referent / Jednostka komunalna [2016.08.29]:

Interesujące przedstawienie zagadnień.

 

/ Firma prywatna [2016.08.29]:

Szkolenie dobrze zorganizowane. Merytoryczny prowadzący.

 

Kierownik Sekcji / Jednostka kultury [2016.08.29]:

Wyczerpujące usystematyzowanie wiedzy.

 

/ Jednostka komunalna [2016.08.29]:

Szkolenie bardzo dobre.

 

Dyrektor / Jednostka oświaty [2016.08.29]:

Szkolenie było ciekawe.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.08.29]:

Rzeczowe szkolenie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.08.25-26]:

Najciekawsze szkolenie w jakim uczestniczyłam. Prowadzący w sposób przystępny przekazał informacje dotyczące nowelizacji. Profesjonalne podejście do tematu. Dużo przykładów z życia.

 

Główny Specjalista / Jednostka administracji centralnej [2016.08.25-26]:

Kompetentny, merytoryczny wykładowca, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadził w nowe wymogi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Specjalista / Jednostka budżetowa [2016.08.25-26]:

Rzetelna i fachowa wiedza prowadzącego. Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu Prawa zamówień publicznych.

 

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.08.25-26]:

Bardzo przydatny zakres prezentacji, przekazany w przystępny i profesjonalny sposób.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.08.25-26]:

Szkolenie bardzo przydatne nie tylko z punktu widzenia zamawiającego ale również wykonawcy. Przykłady z praktyki pozwalają lepiej zrozumieć temat.

 

Starszy Specjalista/ Jednostka mundurowa [2016.08.25-26]:

Szkolenie merytoryczne, przeprowadzone w sposób przejrzysty, konkretny. Duży plus za możliwość zadawania pytań.

 

/ Jednostka oświaty [2016.08.25-26]:

Wyczerpująco omówiona nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Należyte prowadzenie szkolenia.

 

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.08.25-26]:

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

 

Kierownik / Firma prywatna [2016.08.25-26]:

Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym. Świetny kontakt z wykładowcą.

 

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.08.25-26]:

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadzący w sposób ciekawy i rzeczowy przedstawił zmiany w zakresie ustawy.

 

Naczelnik Wydziału / Jednostka administracji centralnej [2016.08.25-26]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. przystępny, jasny i fachowy przekaz informacji.

 

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.08.25-26]:

Szkolenie dobre pod względem merytorycznym. Prowadzący teorię popierał przykładami praktycznymi.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2016.08.25-26]:

Szkolenie przydatne. Prowadzone w przystępny sposób. Konkretne odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.07.25-26]:

Szkolenie było bardzo przydatne. Wykładowca przekazywał wiedzę w interesujący sposób, podawał ciekawe przykłady i był bardzo dobrze przygotowany.

 

Starszy Specjalista / Jednostka budżetowa [2016.07.25-26]:

Szkolenie bardzo przydatne. Kompetentny wykładowca. Dobra organizacja. Szkolenie godne polecenia.

 

Kierownik Działu / Firma prywatna [2016.07.25-26]:

Szkolenie przydatne, trafne, treściwe.

 

/ Firma prywatna [2016.07.25-26]:

Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie, dynamicznie. Wiedza przekazywana przystępnie.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.07.25-26]:

Szkolenie bardzo profesjonalne, pomocne. Bardzo dobrze przygotowany wykładowca.

 

Kierownik Działu / Jednostka terytorialna [2016.07.25-26]:

Bardzo dobrze, ciekawie prowadzone szkolenie. Wykładowca tłumaczy zrozumiale.

 

Specjalista / Jednostka sektorowa [2016.07.25-26]:

Bardzo dobry prowadzący. Duża wiedza i łatwość przekazu.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.07.25-26]:

Informacje przekazane przez prowadzącego będą przydatne w realizacji obowiązków służbowych.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.07.25-26]:

Bardzo dobre szkolenie. Wykładowca godny polecenia.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2016.07.25-26]:

Szkolenie było profesjonalne. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany.

 

Kierownik Zespołu / Jednostka samorządowa [2016.07.14]:

Już dawno nie uczestniczyłam w tak dobrze przygotowanym szkoleniu. Doskonale przygotowany wykładowca oraz materiały szkoleniowe.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.07.14]:

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Wykładowca potrafi przekazać wiedzę.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.07.14]:

Bardzo dobre szkolenie. Merytoryczne. Dużo skorzystałam.

 

/ Jednostka komunalna [2016.07.14]:

Bardzo przydatne szkolenie, pokazujące dużo zmian w przepisach.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.07.14]:

Bardzo przydatne szkolenie.

 

/ Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.14]:

Wysoki poziom merytoryczny.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę na temat zamówień publicznych i potrafi w przystępny sposób przekazać ją uczestnikom szkolenia.

 

Naczelni Wydziału / Jednostka samorządowa [2016.07.11-12]:

Szkolenie merytoryczne. Wykładowca świetnie przekazuje wiedzę.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ Jednostka ochrony zdrowia [2016.07.11-12]:

szkolenie wyczerpujące. Ciekawy sposób przekazania treści. Wykładowca otwarty na wyjaśnianie problemów uczestników szkolenia.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Szkolenie merytoryczne, przedmiotowe.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.07.11-12]:

Szkolenie bardzo przydatne. Duży zakres wiedzy wykładowcy.

 

/ Firma prywatna [2016.07.11-12]:

Szkolenie bardzo dobre i przejrzyste.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.07.07-08]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Ogromny zasób wiedzy prowadzącego.

 

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.07.07-08]:

Wiele przydatnych informacji niezbędnych w momencie zmiany ustawy.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.07.07-08]:

Szkolenie merytoryczne i przydatne w pracy zawodowej.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2016.07.07-08]:

Wysoka jakość merytoryczna szkolenia.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.07.07-08]:

Klarowne przedstawienie nowych uregulowań prawnych.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.07.07-08]:

Ciekawe i merytoryczne szkolenie.

 

Dyrektor / Jednostka terytorialna [2016.07.07-08]:

Podano bardzo wiele praktycznych aspektów.

 

Starszy Inspektor / Jednostka terytorialna [2016.07.07-08]:

Bardzo przystępny i zrozumiały wykład.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.07.07-08]:

Szkolenie bardzo ciekawe, merytoryczne.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.07.07-08]:

Szkolenie bardzo dobre. Wysoki poziom.

 

Specjalista / Jednostka kultury [2016.05.17]:

Szkolenie było bardzo treściwe i rzeczowe. Wysoki poziom merytoryczny.

 

Asystent / Firma prywatna[2016.05.17]:

Szkolenie przydatne, z dużą ilością praktycznych wskazówek, prowadzone dynamicznie.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.05.17]:

Bardzo dobre szkolenie pod każdym względem. Bardzo dobrze przygotowany prowadzący.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.05.17]:

Szkolenie bardzo potrzebne i korzystne.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.05.17]:

Wykład jasny i zrozumiały.

 

Dyrektor / Jednostka kultury [2016.05.17]:

Szkolenie przydatne i praktyczne. Jasna i przystępna analiza zawiłości Prawa zamówień publicznych.

 

Starszy Referent / Jednostka badawczo – rozwojowa [2016.05.17]:

Dobrze przygotowany wykładowca. Precyzja w przekazie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.05.17]:

Wysoka jakość i duża wiedza prowadzącego zarówno teoretyczna jak i praktyczna.

 

Specjalista / Jednostka komunalna [2016.05.17]:

Informacje podane w sposób przystępny i ciekawy.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2016.05.17]:

Dobrze przygotowane szkolenie.

 

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.05.16]:

Szkolenie bardzo interesujące, duża ilość przykładów praktycznych

 

/ Jednostka samorządowa[2016.05.16]:

Szkolenie w sposób bardzo wyczerpujący przybliżyło zmiany, które mają być zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.05.16]:

Bardzo dobrze wyjaśniono zmiany w zakresie Prawa zamówień publicznych.

 

Referent / Jednostka komunalna [2016.05.16]:

Szkolenie bardzo przydatne.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.05.16]:

Szkolenie interesujące. Dobrze prowadzone.

 

Inspektor / Jednostka komunalna [2016.05.16]:

Szkolenie profesjonalne.

 

Referent / Jednostka budżetowa [2016.05.16]:

Dobrze przekazana tematyka szkolenia.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.05.16]:

Bardzo przydatne informacje. Kompetentny i rzeczowy prowadzący.

 

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.05.13]:

Szkolenie przydatne, profesjonalne. Świetny przekaz informacji.

 

Kierownik / Firma prywatna [2016.05.13]:

Bardzo przydatne i ciekawe szkolenie. Prowadzący posiada dużą wiedzę i potrafi ją przekazać.

 

Referent / Jednostka mundurowa [2016.05.13]:

Wykładowca prowadził szkolenie w sposób bardzo interesujący.

 

Kierownik Działu / Jednostka ochrony zdrowia [2016.05.13]:

Bardzo ciekawe i przydatne informacje. Prowadzący bardzo dobrze przekazywał informacje, podawał przykłady.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2016.05.13]:

Szkolenie interesujące i odpowiednie dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

 

Specjalista ds. Przetargów / Firma prywatna [2016.05.13]:

Bardzo przydatne informacje dotyczące najnowszych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Dyrektor / Jednostka komunalna [2016.05.13]:

Dużo aktualnych informacji i przepisów.

 

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2016.05.13]:

Bardzo przydatne szkolenie zawierające najważniejsze zmiany w ustawie.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.05.13]:

Szkolenie merytoryczne i bardzo konkretne.

 

Kierownik Działu / Firma prywatna [2016.05.13]:

Prowadzący bardzo dobrze zorientowany w prezentowanym materiale.

 

Kierownik Wydziału / Jednostka terytorialna [2016.05.11-12]:

Bardzo doby styl prowadzenia szkolenia. Przydatne wskazówki pod kątem stosowania przepisów prawa. Jeden z lepszych wykładowców, posiada dużą wiedzę i w zrozumiały sposób tłumaczy zagadnienia. Nie pozostawia pytań bez odpowiedzi, co rzadko się zdarza.

 

Kierownik / Jednostka sektorowa [2016.05.11-12]:

Przejrzyste i profesjonalne przedstawienie tematu. Omówienie praktycznych kazusów dotyczących udzielania zamówień.

 

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2016.05.11-12]:

Szkolenie bardzo pouczające. Wykładowca zwracał uwagę na ważne aspekty, udzielał odpowiedzi na zadane problematyczne pytania.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2016.05.11-12]:

Szkolenie bardzo dobre, merytoryczne. Prowadzone w zrozumiały sposób.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.05.11-12]:

Wykładowca dobrze przygotowany merytorycznie, chętnie udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2016.05.11-12]:

Świetny prowadzący, współpracujący z grupą, udzielający wyjaśnień bardzo szczegółowo. Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie.

 

Specjalista / Jednostka sektorowa [2016.05.11-12]:

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący.

 

/ Firma prywatna [2016.05.11-12]:

Szkolenie dobrze przygotowane merytorycznie. Ciekawy sposób prowadzenia.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.05.09-10]:

Szkolenie rzeczowe, przydatne informacje. Prowadzący komunikatywny, potrafiący zainteresować tematem i w sposób łatwy przekazać wiedzę.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.05.09-10]:

Szkolenie bardzo dobre. Profesjonalny wykładowca.

 

/ [2016.05.09-10]:

Szkolenie niezmiernie interesujące, bardzo merytoryczne. Bardzo dobra komunikacja.

 

Sekretarz / Jednostka samorządowa [2016.05.09-10]:

Szkolenie spełniło oczekiwania.

 

Młodszy Referent / Jednostka samorządowa [2016.05.09-10]:

Szkolenie bardzo dobre. Podobało mi się.

 

Referent / Jednostka samorządowa [2016.05.09-10]:

Dużo ciekawych informacji przedstawionych w przystępny sposób. Szkolenie w dużym stopniu pomogło w interpretacji nowych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.05.09-10]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Bardzo merytoryczne.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2016.05.09-10]:

Szkolenie przydatne, ciekawe.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.05.09-10]:

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym.

 

Kierownik Referatu / Jednostka samorządowa [2016.05.09-10]:

Szkolenie i materiały przydatne do wykorzystania w praktyce.

 

Referent / Jednostka mundurowa [2016.04.28-29]:

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie i zrozumiale. Prowadzący dobrze przygotowany i komunikatywny, z bardzo dużym zasobem wiedzy.

 

Referent Sekcji Zamówień Publicznych / Jednostka mundurowa [2016.04.28-29]:

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie, w sposób przystępny i zrozumiały.

 

/ Firma prywatna [2016.04.28-29]:

Szkolenie bardzo merytoryczne. Ekspercki sposób prowadzenia.

 

Dyrektor / Firma prywatna [2016.04.28-29]:

Szkolenie konkretnie prowadzone, ciekawe. Wykładowca obrazował tematykę przykładami.

 

Kierownik / Jednostka komunalna [2016.04.28-29]:

Szkolenie bardzo przydatne. Bardzo wysoka jakość.

 

Starszy Inspektor / Jednostka budżetowa [2016.04.28-29]:

Wykładowca w jasny i wyczerpujący sposób przedstawił tematykę szkolenia.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka samorządowa [2016.04.28-29]:

Szkolenie przeprowadzone właściwie.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.04.13-14]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, ciekawy.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.13-14]:

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka budżetowa [2016.04.13-14]:

Szkolenie bardzo profesjonalne. Konkretnie i na temat.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.13-14]:

Szkolenie przeprowadzone w sposób spójny i czytelny. Tematyka szkolenia trudna, nowelizacja dość zawiła, do czego ustawodawca nas już przyzwyczaił.

 

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.13-14]:

Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Wysokie kwalifikacje wykładowcy.

 

/ Firma prywatna [2016.04.13-14]:

Szkolenie prowadzone w sposób interesujący i nienużący. Pan mecenas odpowiada na pytania wyczerpująco co pozwala uniknąć nieporozumień.

 

Zastępca Kierownika / Jednostka ochrony zdrowia [2016.04.13-14]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, w sposób bardzo zorganizowany.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2016.04.13-14]:

Szkolenie ciekawe, przydatne. Wykładowca interesująco przedstawia tematykę szkolenia.

 

Kierownik / Jednostka samorządowa [2016.04.13-14]:

Prowadzący w sposób profesjonalny przedstawił zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Zastępca Kierownika / Jednostka terytorialna [2016.04.13-14]:

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Informacje przydatne, poparte przykładami.

 

/ Firma prywatna [2016.04.13-14]:

Dużo informacji przekazanych w przyswajalnej formie. Obszar zamówień publicznych jest dość trudnym obszarem szkoleniowym lecz forma przekazywania wiedzy podczas szkolenia była bardzo dobra.

 

Zastępca Dyrektora / Jednostka terytorialna [2016.04.13-14]:

Szkolenie rzeczowe, konkretne, celowe.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.04.11]:

Szkolenie spójne zrozumiałe, odpowiedni zakres tematyczny.

 

Specjalista / Jednostka oświaty [2016.04.11]:

Wyczerpujący sposób przekazu informacji. Prowadzący na 6+.

 

/ [2016.04.11]:

Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego.

 

Starszy Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.04.11]:

Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie wykładowca, który potrafi przekazać w sposób zrozumiały swoją wiedzę.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.11]:

Szkolenie odbyło się w prawidłowej formie.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.11]:

Szkolenie rzeczowe. Wykładowca przystępnie przedstawił temat.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.04.11]:

Bardzo dobry wykładowca.

 

Kierownik / Jednostka oświaty [2016.04.11]:

Szkolenie dobrze zorganizowane. Wykładowca dobrze przedstawił zmiany w ustawie oraz ich konsekwencje.

 

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka terytorialna [2016.04.11]:

Szkolenie rzeczowe, merytoryczne.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.04.11]:

Bardzo dobrze przekazane informacje.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Firma prywatna [2016.04.11]:

Szkolenie bardzo dobrze zaprezentowane. Ogromna wiedza i doświadczenie wykładowcy.

 

Główny Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.04.11]:

Szkolenie bardzo przydatne.

 

/ Firma prywatna [2016.03.31-04.01]:

Bardzo wysoki poziom merytoryczny. Nacisk na zmiany, które mają duże znaczenie zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

 

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.03.31-04.01]:

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne szkolącego. Cenne wskazówki, dużo przykładów, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, przydatne materiały szkoleniowe. Plusem jest zorganizowanie szkolenia w centrum miasta, dogodny parking dobre warunki lokalowe, smaczny obiad.

 

Starszy Inspektor / Jednostka budżetowa [2016.03.31-04.01]:

Szkolenie bardzo dobre z informacjami przydatnymi do zastosowania w praktyce.

 

Specjalista / Jednostka badawczo-rozwojowa [2016.03.31-04.01]:

Szkolenie merytoryczne. Bardzo dobry kontakt trenera z uczestnikami.

 

/ Jednostka budżetowa [2016.03.31-04.01]:

Wyczerpujące wyjaśnienia, operowanie przykładami.

 

Specjalista / Firma prywatna [2016.03.31-04.01]:

Szkolenie dobre.

 

Manager / Firma prywatna [2016.03.31-04.01]:

Szkolenie przydatne. Prowadzone fachowo.

 

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2016.03.31-04.01]:

Szkolenie konkretne, przejrzyste i jasne. Materiał przedstawiony w sposób klarowny.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.03.21]:

Doskonałe przygotowanie prowadzącego. Bardzo dobry kontakt ze słuchaczami.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.03.21]:

Szkolenie bardzo przydatne. Świetnie przygotowana treść i sposób przedstawienia.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.03.21]:

Szkolenie bardzo dobre dzięki wykładowcy.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.03.21]:

Zbiór przydatnych informacji dotyczących nowelizacji ustawy, przekazywanych w czytelny sposób.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka budżetowa [2016.03.21]:

Szkolenie profesjonalne.

 

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.03.21]:

Szkolenie interesujące w związku ze zmianami Prawa zamówień publicznych.

 

Specjalista / Jednostka ochrony zdrowia [2016.03.21]:

Dobrze zorganizowane szkolenie.

 

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2016.03.21]:

Szkolenie bardzo przydatne z uwagi na zakres zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.02.26]:

Tematyka interesująca i przydatna. Prowadzący bardzo kompetentny.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.02.26]:

Szkolenie bardzo przydatne.

 

Specjalista / Jednostka sportu i rekreacji [2016.02.26]:

Szkolenie bardzo potrzebne z uwagi na planowane zmiany.

 

Starszy Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.02.26]:

Szkolenie bardzo dobre.

 

Specjalista / Jednostka terytorialna [2016.02.26]:

Szkolenie pomocne w wykonywaniu pracy.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.02.18]:

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie. Omówiona tematyka była bardzo trafna.

 

Kierownik / Jednostka terytorialna [2016.02.18]:

Przydatne informacje przekazano w przystępny sposób.

 

Dyrektor / Jednostka oświaty [2016.02.18]:

Bardzo dobry prowadzący – wiedza, kompetencja, bardzo dobre materiały szkoleniowe.

 

Podinspektor / Jednostka samorządowa [2016.02.18]:

Szkolenie prowadzone w sposób dynamiczny, merytoryczny i ciekawy.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.02.18]:

Szkolenie prowadzone w sposób interesujący. Poruszane były tematy, sprawiające najwięcej problemów.

 

Sekretarz / Jednostka samorządowa [2016.02.18]:

Szkolenie zorganizowane zgodnie z oczekiwaniami i na wysokim poziomie. To kolejne szkolenie, w którym wzięłam udział ze względu na jego jakość.

 

/ Jednostka samorządowa [2016.02.18]:

Bardzo przydatne szkolenie. Dużo zmian, które zostały omówione podczas szkolenia.

 

Audytor Wewnętrzny / Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.02.18]:

Przejrzysty sposób prezentacji zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Kierownik / Jednostka komunalna [2016.02.18]:

Merytoryczne i sprawne prowadzenia szkolenia z podawaniem przykładów praktycznych stosowania ustawy.

 

/ Jednostka wymiaru sprawiedliwości [2016.02.18]:

Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty – porównanie stanu aktualnego z przewidywanymi zmianami.

 

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka sportu i rekreacji [2016.02.18]:

Szkolenie prowadzone bardzo dobrze. Podano przydatne informacje w świetle nowych przepisów.

 

Główny Specjalista / Jednostka komunalna [2016.02.12]:

Szkolenie oceniam bardzo dobrze zwłaszcza pod względem merytorycznym. prowadzący posiada bardzo dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu zamówień publicznych.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.02.12]:

W związku z planowanymi zmianami szkolenie ukazało główne elementy postępowań, na które należy zwrócić uwagę.

 

Sekretarz / Jednostka samorządowa [2016.02.12]:

Szkolenie merytoryczne. Fachowo prowadzone.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.02.12]:

Szkolenie bardzo przydatne. Czytelny przekaz.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka komunalna [2016.02.12]:

Ciekawy przekaz informacji.

 

Inspektor / Jednostka samorządowa [2016.02.12]:

Szkolenie bardzo dobre.

 

Specjalista / Jednostka samorządowa [2016.02.11]:

Szkolenie przydatne. Przygotowuje do przyszłych zmian w prawie zamówień publicznych oraz wyjaśnia wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów. Wykładowca elastycznie reaguje na potrzeby słuchaczy – omawia tematy, które wymagają wyjaśnień.

 

Kierownik / Jednostka budżetowa [2016.02.11]:

Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze. Prowadzący bardzo szczegółowo i jasno przedstawił zagadnienia z zakresu zamówień publicznych.

 

Kierownik / Jednostka kultury [2016.02.11]:

Szkolenie bardzo merytoryczne, przydatne w pracy zawodowej.

 

Starszy Administrator / Jednostka budżetowa [2016.02.11]:

Szkolenie merytoryczne. Informacje bardzo przydatne do wykorzystania w praktyce.

 

Kierownik / Jednostka ochrony zdrowia [2016.02.11]:

Przedstawiony zakres merytoryczny szkolenia bardzo przydatny w wykonywaniu obowiązków służbowych.

 

Starszy Intendent / Jednostka budżetowa [2016.02.11]:

Szkolenie na wysokim poziomie, głównie dzięki kompetencji prowadzącego.

 

Inspektor / Jednostka terytorialna [2016.02.11]:

Bardzo czytelny i zrozumiały przekaz najważniejszych informacji.

 

Referent Sekcji / Jednostka mundurowa [2016.02.11]:

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie.

 

Referent / Jednostka mundurowa [2016.02.11]:

Przydatne szkolenie. Informacje przekazane w sposób jasny i zrozumiały. Podano przykłady z życia.

 

Referent / Jednostka budżetowa [2016.02.11]:

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Jestem zadowolona z uczestnictwa.

 

Zobacz referencje tego trenera

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 76442
Liczba postów: 138547
Liczba tematów: 17298

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Icon
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Systemowa poprawka sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Poprawka ver 1.1.0.27. W domyślnej lokalizacji aplikacji wgrywamy do katalogu Klient: C/Program Files (x86) / Nowe Przetargi / Rodzajowa Ewidencja Klient.

Icon
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA

Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - WERSJA SIECIOWA.

Pisaliśmy o…

art. 25 a ust. 1 dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych Jacek Jerka kopia zapasowa Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP orzecznictwo w zamówieniach publicznych oświadczenia zamówienia publiczne Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi przetargi w branży finansowej referencje w zamówieniach publicznych rodo w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie