OPRACOWANIE: „Środki ochrony prawnej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych”

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opracowanie „Środki ochrony prawnej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych”.  Celem opracowania jest przybliżenie funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Materiał zawiera informacje na temat przepisów w tym zakresie oraz omówienie poszczególnych środków ochrony prawnej ze wskazówkami praktycznymi.

Dodatkowo, w formie edytowalnej, załączone zostały przykładowe wersje odwołania, odpowiedzi na odwołanie oraz przystąpienia do postępowania odwoławczego, które przedstawiamy poniżej.

Zobacz opracowanie

Zobacz wzór odwołania

Zobacz wzór przystąpienia do odwołania

Zobacz wzór odpowiedzi na odwołanie

Ostatnie wpisy