Piotr Sperczyński zaprasza na szkolenie – Zamówienia publiczne w 2023 roku

Początek roku 2023 to chwila, w której Zamawiający, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma do wypełnienia kilka ważnych obowiązków. W pierwszej kolejności należy przygotować się do sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień w roku 2022 (zawartych umów w zamówieniach publicznych w roku 2022). W poprzednich latach obowiązek ten był realizowany poprzez wysyłanie informacji do Prezesa UZP, gdzie w praktyce przekazane informacje nie podlegały szczegółowej weryfikacji. Obecne sprawozdania, które Zamawiający będzie przekazywał znajdą się już w ujednoliconej bazie e-Zamówień prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. W przypadku wadliwie wprowadzonych danych lub popełnionych błędów w postępowaniach prowadzonych w roku 2022, będzie istniała możliwość ich automatycznego sprawdzenia w systemie zamówień publicznych. Efektem zaś „zapominanych” czynności w prowadzonym postępowaniu może być postawienie zarzutu braku ogłoszenia lub jego zmiany. Skutek: łatwy mechanizm wychwycenia naruszenia przepisów prawa.

video
play-sharp-fill

Piotr Sperczyński – Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP. Piotr Sperczyński szkoli w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji oraz artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Piotr Sperczyński to praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku około 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych). Częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 28 lat. Piotr Sperczyński szkolenia prowadzi od momentu formalizacji systemu zamówień publicznych w Polsce. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Ostatnie wpisy