Platforma e-Zamówienia kompletna. Wdrożono ostatnie formularze ogłoszeń unijnych.

Udostępnione ogłoszenia unijne obejmują następujące Dyrektywy i formularze:

Dyrektywy 2014/24/UE:

 • Ogłoszenie o profilu nabywcy
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o modyfikacjach
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Dyrektywy 2014/25/UE:

 • System kwalifikowania – zamówienia sektorowe
 • Ogłoszenie o profilu nabywcy
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o modyfikacjach
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe

Dyrektywy 2014/23/EU:

 • Ogłoszenie o koncesji
 • Ogłoszenie o udzieleniu koncesji
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o modyfikacjach
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – koncesje

Dyrektywy 2009/81/EC:

 • Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 • Ogłoszenie o profilu nabywcy
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o podwykonawstwie

Dyrektywy 2014/24/EU i 2014/25/EU:

 • Ogłoszenie o konkursie
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ponadto na Platformie e-Zamówienia udostępnione zostało również API:

 • API MO – umożliwiające przekazywanie z zewnętrznych portali e-usług ogłoszeń krajowych na Platformę e-Zamówienia celem ich publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 • API BZP – udostępniające usługi związane z odczytem danych opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów oraz odczytem ilości opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy