Platforma e-Zamówienia wkrótce podpisanie umowy na budowę.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 10 marca 2020 roku oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia. W związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych może kontynuować procedurę przetargową zmierzającą do podpisania umowy na budowę platformy e-Zamówienia z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy