Powołanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Uroczystość powołania nowych członków KIO odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pan Minister Piotr Nowak w trakcie uroczystości pogratulował nowym członkom uzyskanych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, podkreślił rolę Krajowej Izby Odwoławczej w systemie administracji państwowej oraz uwypuklił wagę i odpowiedzialność pracy członków KIO. Akty powołania otrzymało 6 osób. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, członkowie KIO muszą m.in. posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, wyróżniać się wiedzą z zakresu zamówień i prawa cywilnego, posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie w tym zakresie oraz uzyskać najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nowi członkowie KIO:

  • Marek Bienias
  • Aleksandra Kot
  • Anna Kurowska
  • Rafał Malinowski
  • Michał Pawłowski
  • Maksym Smorczewski

Gratulujemy powołanym i życzymy samych sukcesów.

Źródło: www.uzp.gov.pl/kio

Ostatnie wpisy