Powołanie oraz ślubowanie nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej

W dniu 1 września 2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania i powołania nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w 2017 r.

W imieniu Pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, ślubowanie od nowych członków KIO odebrał Pan Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Uroczystego wręczenia aktów powołania członkom Krajowej Izby Odwoławczej dokonali: w imieniu Pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pani Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Pani Małgorzata Rakowska – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej. W wystąpieniach, które uświetniły uroczystość, podkreślano wagę orzecznictwa wskazującego właściwe kierunki i standardy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz istotne znaczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako organu kształtującego system zamówień publicznych. Zwrócono też uwagę na dużą odpowiedzialność, ciążącą na członkach Izby w związku z pełnieniem tak ważnych zadań.

1 września 2017 r. akty powołania odebrali i uroczyste ślubowanie złożyli:

 1. Pani Danuta Jadwiga Dziubińska
 2. Pani Emilia Garbala
 3. Pani Iwona Holka
 4. Pani Monika Kawa-Ogorzałek
 5. Pan Ernest Klauziński
 6. Pani Beata Anna Konik
 7. Pani Anna Kuszel-Kowalczyk
 8. Pan Jan Kuzawiński
 9. Pani Małgorzata Maria Matecka
 10. Pani Katarzyna Odrzywolska
 11. Pani Anna Osiecka
 12. Pani Aleksandra Patyk
 13. Pani Irmina Wiktoria Pawlik
 14. Pani Katarzyna Dorota Poprawa
 15. Pan Bartosz Aleksander Stankiewicz
 16. Pani Monika Szymanowska
 17. Pani Anna Katarzyna Wojciechowska
 18. Pan Rafał Ryszard Zadrożny

Ostatnie wpisy